Illustrasjon av leppefisk. Foto: Therese Soltveit.
Illustrasjon av leppefisk. Foto: Therese Soltveit.

Deltakelse i lukket gruppe i fiske etter leppefisk 2018

Fiskeridirektoratet har, utfra kravene i forskriften, utarbeidet en foreløpig liste over fartøy som kan delta i lukket gruppe. Man kan søke om deltakeradgang selv om man ikke står på listen og man kan søke om dispensasjon hvis man oppfyller vilkårene for det. 

Publisert

Frist for å sende inn søknad og dokumentasjon er 5. mai, melder direktoratet i en pressemelding. 

1. De som står på listen over fartøy i lukket gruppe

I deltakerforskriften § 43a, første ledd, er det fastsatt vilkår for å delta i lukket gruppe i fisket etter leppefisk.

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en liste over fartøy som vi mener oppfyller disse kravene. Listen gir ikke per i dag deltakeradgang til fisket, og de som står på listen må sende oss kopi av leveringsavtale med godkjent kjøper innen 5. mai.

Listen inneholder:

  • fartøy som er registrert i merkeregisteret per 13. april 2018, og
  • der fartøyeier har fisket og levert leppefisk for en verdi av over 50 000 kroner i minst to av årene 2014, 2015 og 2016 med fartøyet, og
  • eier av fartøyet er registret på blad B i fiskermanntallet

Foreløpig liste over fartøy som kan delta i lukket gruppe 

Vi tar forbehold

Det kan forekomme ukorrekte eller ufullstendige oppføringer i listen. De som står på listen vil derfor ikke automatisk få adgang til fisket. Nærmere undersøkelser kan føre til at fartøy som står på listen likevel ikke får adgang til å delta i lukket gruppe.

På samme måte kan fartøy som oppfyller vilkårene ha falt ut av listen på grunn av feil.

Må sende kopi av leveringavtale

Før eiere av fartøy som står på listen kan føres inn i Fiskeridirektoratets konsesjons- og deltakerregister, og dermed få deltakeradgang, må de sende inn kopi av leveringsavtale med godkjent kjøper til Fiskeridirektoratet. 

Vi ber om at dette gjøres innen 5. mai 2018.

2. De som vil søke om deltakeradgang etter § 43a første ledd

Fartøyeiere som per 13. april ikke fyller vilkårene i deltakerforskriften (§ 43a første ledd), og som ikke står på listen vi har utarbeidet, men som i ettertid oppfyller vilkårene, kan søke om deltakeradgang.

Det er ikke fastsatt søknadsfrist for slik søknad, men vi ber om at søknad sendes oss innen 5. mai 2018.

3. De som vil søke om dispensasjon etter § 43a annet og tredje ledd 

For eiere av fartøy som ikke oppfyller vilkårene i § 43a, første ledd bokstav a, kan det søkes om dispensasjon for deltakelse etter § 43a annet og tredje ledd.

Søknad om dispensasjon etter § 43a annet ledd må innen 5. mai 2018 sendes til Fiskeridirektoratet.

Vi ber om at søknad om dispensasjon etter § 43a tredje ledd også sendes oss innen 5. mai 2018.

Søknadsskjema og skjema for innmelding av leveringsavtaler legges ut mandag 23. april.