Leppefisk fanget utenfor Havforskningenanlegg på Austevoll. Foto: Magnus Petersen.
Leppefisk fanget utenfor Havforskningenanlegg på Austevoll. Foto: Magnus Petersen.

Inviterer til evalueringsmøte om fisket etter leppefisk

Fiskeridirektoratet inviterer til evalueringsmøte om fisket etter leppefisk på Gardermoen 12. – 13. desember.

Publisert

- Som i fjor ønsker vi bredest mulig deltakelse fra næringen, og derfor er det avsatt et begrenset antall plasser. For fiskere, oppdrettere og redskapsprodusenter er det åpen påmelding, og de første som melder seg på får plass, skriver direktoratet.

Havforskningsinstituttet har også i år gjennomført forskning på leppefisk, og gjennomføringen og resultatene fra prosjektene vil bli presentert under evalueringsmøtet.

Blant tema som skal diskuteres i evalueringsmøtet:

  • Totalkvoter
  • Lukking av fiskeriet
  • Begrensning i antall fartøy en eier kan delta med
  • Individuelle kvoter på fartøynivå
  • Individuelle kvoter til kjøper (basert på MTB)
  • Differensiering på manntallsstatus
  • Tekniske regulering (redskapsmengde, seleksjonsinnretninger)
  • Åpningstidspunkt (prøvefiske)