Illustrasjon av fangst av leppefisk. Foto: Therese Soltveit.
Illustrasjon av fangst av leppefisk. Foto: Therese Soltveit.

Mange innspill til videre oppfølging av fisket etter leppefisk

Fiskeridirektoratets oppsummerer innspillene som kom frem under fem åpne evalueringsmøter om fiske etter leppefisk.

Publisert

Møtene ble holdt i Haugesund, Kristiansand, Bergen, Ålesund og Trondheim i november 2017.

Tema var knyttet til alle faser av fisket etter leppefisk; utøvelsen av fisket, mellomlagring, levering og omsetning.

I rapporten kan du lese om de innspill, tilbakemeldinger og kommentarer som kom fram under evalueringsmøtene, sammen med en kort vurdering av de ulike innspillene og anbefaling til videre oppfølging.

Vurderingene i dokumentet er gjort av de som deltok i møtene fra Fiskeridirektoratets regioner og sentralt (deltakere fra region Sør, Vest og Midt, samt deltakere fra ressursavdelingen sentralt).