Illustrasjonsfoto av fangst av leppefisk. Foto: Therese Soltveit/Kyst.no.
Illustrasjonsfoto av fangst av leppefisk. Foto: Therese Soltveit/Kyst.no.

Økte leppefiskkvoter

Fiskeridirektoratet har økt kvotene for fartøy som fisker i lukket gruppe etter leppefisk med et såkalt maksimalkvotetillegg på 5000 stk leppefisk på Sør- og Vestlandet med virkning fra 12. september.

Publisert

Det melder Fiskeridirektoratet på sin hjemmeside.

Alle fartøy med adgang til å fiske leppefisk i lukket gruppe kan delta i fisket på det refordelte kvantumet, men fisket må foregå sør for 62° N. Fartøy som ønsker å delta må være ferdig med sin ordinære fartøykvote før de kan starte fiske på maksimalkvotetillegget. Fisket på tillegget kan bli stoppet på kort varsel.

Les mer om leppefisk på direktoratets side.