M/S «Måsvær» er en av Lerøy Auroras arbeidskatamaraner. Foto: Arkiv.
M/S «Måsvær» er en av Lerøy Auroras arbeidskatamaraner. Foto: Arkiv.

Lerøy Aurora tar nye steg

Det 100% heleide datterselskapet til Lerøy Seafood Group AS gjør et økonomisk byks.

Publisert

Selskapet omsatte i 2017 for 2,4 milliarder kroner, og har dermed styrket seg kraftig fra året før der de hadde en driftsinntekt på 1,8 milliarder.

Driftsresultatet var i fjor på nær en milliard, mot 700 millioner kroner i 2016. Lerøy Aurora har et årsresultat på 756 millioner kroner.

Driftsmarginen for 2017 er 41% og selskapet hadde en egenkapitalandel på 32%

Nøkkeltall:
Nøkkeltall:

25 Konsesjoner

Lerøy Auroroa hadde ved utgangen av 2017 25 ordinære konsesjoner for produksjon av laks og ørret. 17 av disse er lokalisert i Troms fylke, i henholdsvis i Lyngen, Skjervøy, Kåfjord, Tromsø, og Karlsøy kommune.

8 er lokalisert i Finnmark, i Sør-Varanger, og Nesseby kommune. Selskapet har i tillegg en visningskonsesjon for akvakultur på 780 tonn. 

Selskapets prosessanlegg er lokalisert på Skjervøy i Skjervøy kommune.

Lerøy Aurora AS er selvforsynt med smolt. Smoltproduksjonen skjer i det heleide datterselskapet Laksefjord AS, som er lokalisert i Lebesby kommune i Finnmark.

Flere forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet skriver i sin årsberetning at de kontinuerlig driver med forbedringsprosesser der forsknings- og utviklingsaktiviteter er sentrale. 

I 2017 har selskapet hatt flere prosjekter av slik art både i egen regi og i samarbeid med forskningsinstitutter bl.a. ved samlokalisering av en forskningskonsesjon. 

Konsernet Lerøy Seafood Group har flere løpende forsknings og utviklingsprosjekt som Lerøy Aurora AS tar del i.