Lerøy Midt mener det ikke er sikkert at smitten i Sverige kom fra dem.

Listeria-bakterien funnet på nytt

Nå er bakterien som forårsaket smitteutbruddet funnet på nytt hos Lerøy Midt. Lakseprodusenten har fått klar beskjed om å varsle kundene sine.

Publisert Sist oppdatert

- Dette styrker jo mistanken vi hadde, sier Mats Lindblad, som er smittevernkoordinator i Livsmedelsverket, svenskenes svar på Mattilsynet til NRK.

I 2022 ble 19 svensker syke og syv døde i nær forbindelse med Listeria. De kom til at laks fra Lerøy Midts slakteri på Hitra i Trøndelag var en sannsynlig kilde til listeriautbruddet.

Nå er bakterien som utløste smitteutbruddet funnet på ny hos lakseprodusenten i Norge, bekrefter Mattilsynet overfor rikskringkasteren.

Lerøy Midt mener det ikke er sikkert at smitten i Sverige kom fra dem.

- Typen av Listeria som ble funnet er en vanlig forekommende listeriastamme som finnes i miljøet rundt oss og i industrien generelt, sier leder for kvalitet og samfunnsansvar Anne-Hilde Midttveit i Lerøy Seafood.

Hun mener den kan ha kommet inn på nytt i fabrikken. Samtidig legger hun til at selskapet følger opp.

- Matvaretrygghet har høyeste prioritet i Lerøy. Vi har derfor allerede implementert det som står i vedtaket fra Mattilsynet ved vår virksomhet på Jøsnøya, sier Midttveit.