Nordea forventer at kostnadene vil komme ned til bransjesnittet for kostnader fra 1. kvartal 2021. Originalfoto: Lerøy.

- Lerøy flere kroner over bransjesnittet i kostnader

Lerøys førstekvartalsresultat var bedre enn fjorårets. Likevel leverte de dårligere enn forventet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I en morgenrapport fredag påpeker Nordea at selskapet hadde høye kostnader og mye nedgradert fisk.

- Lerøy leverte EBIT under forventningene for 1. kvartal. Den viktigste årsaken var høye kostnader, kombinert med nedgradert fisk.

Nordea estimerer at gjennomsnittlige kostnader for selskapet ligger 3-4 kroner per kilo over bransjegjennomsnittet i 1. kvartal.

- Vi forventer at kostnadene vil komme ned til bransjesnittet (43 kroner per kilo) fra 1. kvartal 2021. Når full effekt av høyere volum og kortere produksjonstid i sjø tas ut i Lerøy Sjøtroll og Lerøy Aurora, forventer vi en ytterligere kostnadsnedgang, skriver Nordea.

Finansinstitusjonen tror de kommende kvartalene vil være krevende, med spotpriser på linje med eller under kostnadene per kilo.

- På den positive siden har selskapet en høy kontraktsandel (40 %) med høyere priser enn i spotmarkedet som bør jevne ut fallet i EBIT. Lerøy drar nytte av å ha en integrert verdikjede med fleksibilitet i produktutvalget og Retail-markedet som viktigste salgskanal.

Nordea øker EBIT 2021E-22E med 4 % på grunn av noe høyere volumantagelser.

- Til tross for det, ser vi aksjen som fullt priset og gjentar Hold-anbefalingen vår med en DCF-basert virkelig verdi på 56 kroner, skriver de i morgenrapporten.