Tallene NRK har lagt fram er fra august 2022 til november 2023.

NRK: Over 700 listeriafunn i Lerøy-slakteri

På litt over ett år er det funnet listeria over 700 ganger i Lerøy Midts lakseslakteri.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver NRK fredag.

- Dette skjedde samtidig som sju svensker døde under et smitteutbrudd i Sverige hvor laks fra Lerøy var involvert, hevder avisen.

Gjentatte påvisninger

Tallene NRK har lagt fram er fra august 2022 til november 2023.

Dette er den perioden hvor listeriasmitten herjet i Sverige.

«Resultatene viser mer enn 700 påvisninger i produksjonsmiljøet, der rundt 320 av påvisningene er i slakteavdelingen og rundt 370 i filetavdelingen.»

Dette kommer frem i et varsel til slakteriet fra Mattilsynet. Det omtaler flere alvorlige forhold.

«Det er flere plasser i produksjonen som har gjentagende påvisninger over tid, og i flere tilfeller er det påvisninger på det samme utstyret påfølgende dager», heter det.

- Vi mener at 700 påvisninger over en periode på 15 måneder er mye. På et generelt grunnlag øker det sannsynligheten for at fisken kan bli forurenset i takt med antall påvisninger, sier avdelingssjef Ivar Eiken i Mattilsynet i Trondheim og omegn til NRK. Han har signert varselet.