Lerøy har valg å benytte seg av blant annet nedsenkbare merder i håp om å få ned lusetallene og bli mer bærekraftig.

Lerøy ruller ut spesialmerder i lusekampens navn

- En viktig del av strategien er å ta i bruk ny kystnær havbruksteknologi for å utvikle kjernevirksomheten, men også for å skape nye vekstmotorer, sier konserndirektør for havbruk Bjarne Reinert, i en pressemelding.

Publisert

Etter å ha vurdert over 70 teknologier, har Lerøy valgt å fokusere på to hovedtyper teknologier for å hensynta forholdene på selskapets lokaliteter. En kombinasjon av nedsenkbare og semi-lukkede merder rulles nå ut ved utvalgte lokaliteter i Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll.

Disse teknologiske løsningene er rettet mot lokaliteter som har spesielle utfordringer knyttet til lus.

Langsiktig arbeid

Bjarne Reinert

I over fire år har Lerøy jobbet med et stort teknologiprogram. Mange ansatte har vært involvert i arbeidet, og flere leverandører har samarbeidet tett med Lerøy. Nå starter arbeidet med å rulle ut teknologien på flere lokaliteter.

- Lerøy har et sterkt fokus på fiskehelse. Vi jobber for at fisken skal ha det så bra som mulig, og at antallet lusebehandlinger skal gå betydelig ned. God fiskevelferd, bærekraft og god økonomi går hånd i hånd, derfor er god fiskehelse også det beste for selskapet. Vårt målrettede arbeid, med ulike tiltak mot lakselus, har allerede gitt bedre resultater og nå venter vi ytterligere forbedringer, sier Reinert i en pressemelding.

Målet er å redusere utfordringene med lakselus betydelig og dermed også redusere antall behandlinger mot lus.

Bjarne Reinert

Under Lerøys kvartalspresentasjon onsdag presenterte konsernsjef Henning Beltestad nyheten om at Lerøy ruller ut teknologien og at om lag 20 % av laksen vil være beskyttet av ny kystnær havbruksteknologi innen første kvartal 2024.

- Vi har tro på at dette skal bidra til å sikre fortsatt utvikling og vekst i bærekraftig og konkurransedyktig kystnær produksjon av laks i Norge. Dette handler også om å sikre matproduksjon og fremtidig sysselsetting langs norskekysten, påpeker Reinert. Lerøy vil løpende vurdere effektene og fortsette utrulling i 2024.

Ønsker mer bærekraftig produksjon

Målet er at 20 prosent av lakseproduksjonen i Lerøy er skjermet for lus i løpet av første kvartal 2024. 

- Teknologien kommer til å bidra til konkurransedyktig og bærekraftig produksjon av sunn og klimavennlig mat i Norge. Vi har bevisst valgt å samarbeide med norske leverandører i denne utviklingen, men nå oppfordrer vi også alle andre leverandører av havbruksutstyr og høyteknologisk utstyr til produksjon, overvåking og fjerndrift om å melde seg på i denne teknologiutviklingen, sier Reinert.

- Så må myndighetene spille på lag med oss og resten av bransjen, med hensiktsmessig regelverk og tilgang til gode lokaliteter, sier Reinert.

En del av det globale grønne skiftet

Studier viser at global matproduksjon står for om lag en tredjedel av globale klimagass utslipp.

- Lerøy, og også norsk laksenæring, er kåret til en av verdens mest bærekraftige protein produsenter. Vi kan selvsagt bli bedre, men vi har et fantastisk godt utgangspunkt. Den norske laksenæringen har potensiale til å være en del av det grønne skiftet. Vi håper politikerne åpner øynene for det. Disse investeringene er gjort med tanke på å sikre fortsatt vekst i vår bærekraftige matvareproduksjon, avslutter Reinert.