Lerøy må gå tilbake på anslagene over hvor mye laks de kan slakte fremover .

Lerøy nedjusterer slakteforventningene både i år og neste år

I slutten av tredje kvartal og starten av fjerde kvartal har selskapet hatt utfordringer på noen lokaliteter som medfører lavere produksjon enn ventet.

I tredje kvartal 2023 rapporterer Lerøy en omsetning som er 8 % høyere enn i fjor. Operasjonell EBIT i Q3 2023 utgjør 631 millioner kroner sammenlignet med 833 millioner i tilsvarende kvartal i fjor.

I segmentet «Havbruk» er inntjeningen påvirket av engangseffekter knyttet til uttak av fisk med ILA-påvisning. I «Villfangst» er kvotene for 2023 lavere enn 2022 og dette påvirker inntjening negativt. Nedstrømsvirksomheten, VAPS&D, leverte vesentlig bedre inntjening enn tilsvarende kvartal i fjor.

Henning Beltestad, konsernsjef i Lerøy.

Det skriver Lerøy i sin tredjekvartals-oppdatering som kom onsdag.

EBIT/kg for Lerøy Aurora var 25,90 kr/kg (36,80 i Q2)

EBIT/kg for Lerøy Midt var 18,1 kr/kg (31,50 kr/kg i Q2)

EBIT/kg for Lerøy Sjøtroll var minus 7,1 kr/kg (+22,90 i Q2)

EBIT/kg for Norskott Havbruk var -13,7 kr/kg (-22,80 i Q2).

- I slutten av tredje kvartal og starten av fjerde kvartal har vi hatt utfordringer (gjellehelse og ILA red. anm.) på noen lokaliteter som medfører lavere produksjon enn ventet. Dette påvirker forventet slaktevolum i 2023 og 2024, og for 2024 forventer vi nå et slaktevolum på om lag 193.500 GWT inkludert felleskontrollert virksomhet, sier Henning Beltestad.

Så langt i år er det slaktet 112 tusen tonn mot 121 tusen tonn på samme tid i fjor.

Tiltak iverksatt

For å nå selskapets mål i havbruk for 2025 har man iverksatt en rekke tiltak der fokus på økt smolt kvalitet, investeringer i ny teknologi og implementering av Lerøy Way er viktig. 

- Vi har stor tiltro til tiltakene, og at effekten av de gradvis vil bli synliggjort i form av høyere tilvekst gjennom 2024, sier Henning Beltestad

Utsikter

Sammenlignet med nivået i tredje kvartal, forventes per i dag uttakskostnader i havbruk i fjerde kvartal på samme nivå, sier konsernleder Henning Beltestad.

Produksjonskostnader er i Q3-presentasjonen oppgitt til 53,9 kr/kg, mot 29,70 i Q2 2023.

Slaktet volum inkludert felles kontrollerte virksomheter forventes til 169,500 GWT i 2023 og 193,500 GWT i 2024. En lavere kvote påvirker inntjening i Villfangst. Nedstrømsvirksomheten viser forbedring.

- Historisk har etterspørsel etter sjømat holdet seg relativt godt i økonomiske nedturer. Vi opplever at vår verdikjede møter markedets behov og at Lerøy er godt posisjonert for fremtiden, avslutter Henning Beltestad.