Høy omsetning i Q4, men EBIT går ned sammenlignet med samme kvartal i 2021. Konsernsjef Henning Beltestad sier de har et mål om å nå en omsetning på 50 milliarder kroner innen 2030.

Rekordomsetning, men krevende biologi trekker lønnsomheten ned for Lerøy

Krevende biologiske forhold i Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll har nemlig påvirket tilveksten negativt.

Publisert Sist oppdatert

Omsetningen for 2022 endte på rekordhøye 26,6 milliarder norske kroner for Lerøy Seafood Group.

- Dette reflekterer et år med høye priser, drevet av sterk etterspørsel etter sjømat, skriver selskapet i en børsmelding.

Driftsresultatet før verdijustering for 2022 ble 3,195 milliarder sammenlignet med 2,518 i 2021.

- Sjømatmarkedet i 2022 var svært sterkt. Samtidig erfarte vi, som andre industrier, press på kostnader, forteller konsernleder Henning Beltestad.

- Det som for øvrig har preget året er forslaget om grunnrenteskatt, der vi allerede ser sterkt negative effekter på spesielt investeringer langs kyst-Norge. Dette er svært uheldig for Norge som havbruksnasjon, for næringen, og alle som jobber i den, fortsetter Beltestad.

Styret har foreslått et utbytte på kr 2,5 per aksje basert på resultatet for 2022.

Generalforsamlingen vil behandle forslaget i mai 2023.

Redusert EBIT i Q4

Driftsresultatet før verdijustering er i fjerde kvartal 2022 på MNOK 800, sammenlignet med MNOK 902 samme periode i fjor.

Nedgangen skyldes lavere resultat innen villfangst grunnet lavere fangstvolum, samt lavere marginer i VAP S&D enn samme periode i fjor.

- Bedret inntjeningen i VAP S&D enn forrige kvartal er positivt, og en trend vi forventer vil fortsette inneværende år.

Innen havbruk har krevende biologiske forhold i Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll påvirket tilvekst negativt, og slaktet volum for 2023 nå estimeres til 193.500 GWT.

- Vi har iverksatt en rekke tiltak gjennom hele verdikjeden i havbruk som gradvis vil gi positive effekter, sier Beltestad.

Skal bli markedsledende på EBIT

Henning Beltestad, konsernsjef i Lerøy sier de har gjort en rekke tiltak for å forbedre verdikjeden i havbruksegmentet.

Lerøy sier de Innen 2025 skal ha en markedsledende EBIT per kg gjennom verdikjeden, EBIT for VAP S&D på NOK 1,25 mrd, EBIT for villfangst på MNOK 500, og slaktet volum i Norge på 205.000 tonn.

Gruppens omsetning skal nå 50 milliarder kroner innen 2030.

- Vi fastholder disse ambisiøse, men oppnåelige målene. Fellesnevneren for å lykkes er operasjonelle forbedringer. Vi har klart definerte initiativ for å komme dit. Samtidig må vi erkjenner at den foreslåtte grunnrenteskatten skaper økt usikkerhet, sier Beltestad.

Lerøy sier de også har satt som mål å redusere klimagassutslipp med 46 % innen 2030. Lerøy Seafood Group er rangert topp 3 av Coller FAIRR og dermed blant de mest bærekraftige proteinprodusentene i verden. Lerøy ble omtalt i PWC sin rapport Klimaindeksen for 2022 som 1 av 10 store selskaper i Norge som kutter klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen.

- Vi tar stadig nye skritt for å ytterligere styrke vår posisjon som produsent av bærekraftig sjømat. Innovative partnerskap med forleverandører hvor nye ingredienser evalueres er sentralt i dette. Det jobbes også med å redusere utslipp fra transport og evaluere alternative drivstoff forfangstflåten vår. Med vår integrerte verdikjede er vi i en unik posisjon til å nå våre bærekraftsmål, sier Beltestad i børsmeldinge.