Lokalitet Sandvik i Sørfjorden.

Lerøy slaktet mindre

Lerøy Seafood Group slaktet totalt 33 100 tonn i andre kvartal. Det er litt ned fra 36 700 tonn i 2021.

Det melder selskapet i en børsmelding.

Slaktet volum i andre kvartal 2022 sammenlignet med andre kvartal 2021 fordelte seg slik:

  • Lerøy Aurora - 4 400 tonn (5 200)

  • Lerøy Midt - 14 100 tonn (14 900)
  • Lerøy Sjøtroll - 14 500 (16 600)

Totalt slaktet selskapet 33 100 tonn, hvorav 5 800 tonn er ørret. Volumet med ørret har steget fra samme kvartal i 2021 da det var4 500 tonn.

I børsmeldingen opplyses det at fullstendig rapport for andre kvartal 2022 blir offentliggjort den 24. august 2022 klokken 06:30.