Konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood Group. Foto: Therese Soltveit/Kyst.no.
Konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood Group. Foto: Therese Soltveit/Kyst.no.

Lerøy slaktet mindre i tredje kvartal

Lerøy Seafood Group (LSG) slaktet mindre i tredje kvartal, men konsernets stående biomasse per utgangen av tredje kvartal 2018 var 4 % høyere enn per tredje kvartal 2017.

Publisert Sist oppdatert

Lerøy Seafood Group (LSG) oppnådde en omsetning på 4,4 milliarder kroner i tredje kvartal 2018, sammenlignet med 4,3 milliarder i samme periode i 2017. Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble med 660 millioner kroner i tredje kvartal 2018, mot 861 millioner i samme periode i 2017, kommer det frem i en børsmelding. 

Nedgangen i høstet volum av laks og ørret er den viktigste årsaken til reduksjonen i resultatet i tredje kvartal 2018. Konsernets produksjon i tredje kvartal, og så langt i fjerde kvartal, viser en god biologisk situasjon. Konsernets stående biomasse har i tredje kvartal gått fra å være 6 % lavere per 30.06.2018 sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, til at den per utgangen av tredje kvartal 2018 var 4 % høyere enn per tredje kvartal 2017.

-  Vi har hatt en god biologisk produksjon i tredje kvartal. Vi har høstet lite, men har tatt den gode produksjonen ut i en betydelig økning i biomassen for senere høsting. Det lave volumet gir, som tidligere kommunisert, en lavere inntjening i dette kvartalet. Men, vi har lagt til rette for en god inntjening og en fortsatt positiv utvikling i uttakskostnadene i tiden som kommer. Vi opplever en sterkt etterspørsel etter vår kvalitetssjømat, markedet er sterkt, og vi opprettholder vår guiding om et slaktevolum på 166 000 tonn i Norge for 2018, sier konsernleder Henning Beltestad.

Konsernet rapporterer en omsetning på nær 14,5 millioner kroner per tredje kvartal 2018, en økning på 3 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Driftsresultat før verdjusteringer knyttet til biologiske eiendeler per tredje kvartal 2018 var 2,6 milliarder kroner sammenlignet med 2, 9 milliarder kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt og verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler per tredje kvartal 2018 var 2,7 milliarder kroner sammenlignet med 3 milliarder i samme periode i fjor.

Betydelige investeringer

Segment Havbruk oppnådde et driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler på 569 millioner kroner i tredje kvartal 2018 sammenlignet med 715 millioner kroner i samme periode i 2017. Havbruk høstet 37 tusen tonn sløyd vekt, laks og ørret, i tredje kvartal 2018 sammenlignet med tilsvarende 46 tusen tonn  i samme periode i fjor.

Segmentet oppnådde en EBIT/kg på NOK 15,3 som er en marginal nedgang fra en EBIT/kg på NOK 15,5 i tredje kvartal 2017. I tredje kvartal 2018 rapporterer Lerøy Aurora en operasjonell EBIT på NOK 24,5 per kg. For samme periode oppnådde Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll en EBIT per kg på henholdsvis NOK 18,5 og NOK 4,5.

- I segment Havbruk gjennomføres det for tiden betydelige investeringer. Det nye industrianlegget i Lerøy Midt er nå i drift, og vi har store forventninger om at anlegget vil styrke konsernets konkurransekraft gjennom konsernets integrerte verdikjede. Også byggingen av RAS-anlegg, for større kvalitets smolt  i både Lerøy Aurora og Lerøy Sjøtroll går i henhold til planen, forteller konsernlederen.

- Uttakskostnadene i tredje kvartal er lavere enn i andre kvartal, men fortsatt ikke på et nivå konsernet er tilfreds med. Basert blant annet på den gode utviklingen i tredje kvartal, er vår forventning per i dag fallende uttakskostnader i kvartalene som kommer,legger han til. 

VAP, Salg og Distribusjon

I segmentet VAPS&D var omsetningen i tredje kvartal 2018 MNOK 4.408 som er en økning på 3 % sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultat før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler falt fra MNOK 111 i tredje kvartal 2017 til MNOK 72 i tredje kvartal 2018.

- Tross lavere inntjening i VAP, Salg og Distribusjon i tredje kvartal 2018, sammenlignet med tredje kvartal 2017, opplever konsernet at den underliggende utviklingen i segmentet er positiv, sier Beltestad.

- De volatile spotprisene på laks er fortsatt utfordrende for bearbeidingsleddet, men vi har forventning til at de nyoppstartede fabrikkene i Spania og Nederland skal bidra til en enda mer effektiv produksjon og distribusjon. Konsernet er stolt over å være en preferert samarbeidspartner for krevende og dyktige kunder, ikke bare internasjonalt, men også i det norske matvaremarkedet, sier Beltestad.

Utsiktene fremover

For atlantisk laks har prisutviklingen sålangt i 2018 vært svært volatil, opplyser selskapet.

- Volatiliteten vanskeliggjør industriell utvikling og reduserer markedsaktørene sin vilje til å ta posisjoner og utvikle sjømatmarkedet. Samtidig er konsernet tett på sluttmarkedet, og opplever at den underliggende veksten i etterspørselen etter både atlantisk laks og annen sjømat er svært god. Konsernet er fortsatt ikke fornøyd med resultatet i Lerøy Sjøtroll i 2018, men er tilfreds med at utviklingen er positiv. Konsernet er trygg på at de tiltak som er iverksatt vil gi betydelige forbedringer i årene som kommer,  melder selskapet. 

- Investeringen i RAS-anlegg er sentral i utviklingen av Lerøy Sjøtroll, det er konsernets forventning at større smolt av høyere kvalitet vil gi bedre produktivitet i sjøfasen. Per i dag forventes et høstet volum i 2018, inkludert andel av LSG sitt volum fra tilknyttede selskap, på 179.000 GWT. Slaktevolumet vil av mange årsaker, herunder biologi og markedsvurderinger, kunne avvike fra estimatet, men heller ikke i år forventer vi vesentlige avvik. Konsernet forventer i dag å kunne høste i størrelsesorden 190.000 GWT i år 2019, inkludert andel av LSG sitt volum fra tilknyttet selskap, melder de i børsmeldingen.

Styret opprettholder sin forventning om en sterk inntjening for året 2018 og forventer i dag at årets resultat vil bli bedre enn tilsvarende for år 2017. 

Har du en nyhet du ønsker å dele eller sitter på tips om noe som skjer innen havbruksnæringen? Tips oss gjerne på redaksjon@kyst.no og merk emnefeltet med: “Tips”, så kontakter vi deg.