Skisse av Lerøys Pipefarm. Illustrasjon: Lerøy Seafood / Nagelld.no.
Skisse av Lerøys Pipefarm. Illustrasjon: Lerøy Seafood / Nagelld.no.

Nytt håp for Pipefarm

Lerøy Seafood klaget på Fiskeridirektoratets avslag på utviklingskonseptet Pipefarm. Nå har direktoratet tatt klagen delvis til følge.

Publisert

Fiskeridirektoratet melder at Lerøy Seafood Group ASA kan, dersom videre behandling av saken støtter opp om det, tildeles inntil to tillatelser til utviklingsformål oppad begrenset til hhv. 780 tonn MTB og 570 tonn MTB.

Lerøy Seafood Group ASA sin søknad avslås hva gjelder 5670 tonn MTB av omsøkt 7020 tonn MTB. For øvrig opprettholdes av Fiskeridirektoratets vedtak 16. november 2018.

Saken sendes nå tilbake til Fiskeridirektoratet for videre behandling.