Foto: LetSea

LetSea-forsøk presentert på RAS-messe i Berlin

LetSea har i løpet av de siste årene økt fokuset på problemstillinger knyttet til landbasert akvakultur.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I den regi har selskapet initiert og fasilitert for flere forsøk med denne tematikken i siktet. To av disse ble presentert ved Nordic RAS konferansen i Berlin tidligere i oktober, skriver selskapet i en pressemelding.

To prosjekter initiert og gjennomført av LetSea AS og Ecomarin Seafarm AS ble i begynnelsen av oktober 2019 presentert på Nordic RAS Workshop nettverkssamling i Berlin. Workshopen er i regi av Nordic Network of resirculating aquaculture systems (RAS).

På denne messa var 300 forskere fra alle verdens hjørner representert for å diskutere og presentere det siste innen forsking på RAS. Forsøkene som ble presentert ble utført på LetSea sitt RAS-anlegg på Dønna og presentert av sine representative PhD-stipendiater fra henholdsvis NTNU og Sintef Ocean. 

En del av større forsøk

Prosjektet presentert av Ragnhild Olsen Fossmark ved NTNU er en del av et større forsøk initiert av LetSea. Forsøket benyttet hele selskapets infrastruktur i et flerdelt forsøksforløp hvor 200 000 fisk gikk fra 20 gram til slaktevekt. Fossmarks fokus her var helsen til RAS-anlegget ved endret salinitet og hva det hadde av betydning for fiskens velferd og biofilterets kapasitet.

Forsøket presentert av Stine Wiborg Dahle ved Sintef Ocean hadde fokus på vannkvalitet ved rognkjeksproduksjon i RAS. Her ble rognkjeks produsert ved ulik grad av rensing ved innløp for å undersøke hvilke følger rensemetoder hadde på mikrobiologi, vannkvalitet og fiskehelse. Dette er en del av et større RFF Nord-forsøk initiert av Ecomarin Seafarm for å optimere deres produksjon av rensefisk.

Kan gagne næringen

LetSea som er Norges største private forskning- og forsøkssenter innen akvakultur vil fremover øke aktiviteten i egeninitierte forsøk. Prosjektene beskrevet over er eksempler på hvordan forsøkskapasiteten til LetSea kan utnyttes i samarbeid med eksterne kunnskapsinstitusjoner for å oppnå felles mål som kan gagne oppdrettsnæringen som helhet.

- LetSea vil fremover øke andelen av egeninitierte forsøk der hele infrastrukturen benyttes fra karforsøk, småskala til fullskala forsøk. Med LetSea sine unike forsøksfasiliteter skal vi bidra til økt produktivitet og bærekraft i havbruksnæringen, sier daglig leder Kristian Johnsen.