Skjermdump fra animasjon om verdiskaping fra leverandørindustrien i sjømatnæringen, laget av SINTEF.

Animasjon om verdiskaping fra leverandørindustrien

En ny animasjon er sluttresultat av et FHF finansiert prosjekt fra SINTEF, som synliggjør verdiskapningen og ringvirkninger som skapes i og av bedrifter som leverer teknologi og service til sjømatnæringen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fra sluttrapporten i prosjektet går det frem at teknologi- og serviceleverandørene i sjømatnæringen bidro direkte med en verdiskaping på 11,7 milliarder kroner i 2015. Samtidig ga deres aktivitet opphav til ringvirkninger tilsvarende en verdiskaping på 12,7 milliarder kroner.

Sintef skriver at Teknologi- og serviceleverandører til den havbruksbaserte verdikjeden hadde i 2015 en verdiskapingen i form av bidrag til BNP, inkludert ringvirkninger, på ca. 18,6 milliarder kroner. Dette utgjorde en sysselsetting på ca. 15 570 årsverk.

https://youtu.be/c4afSevr2UU

God kvalitet- men avansert og dyrt

Sintef har tidligere listet at innovasjonssystemet i Norge, der kundene, leverandørene, FoU-aktører, myndigheter og virkemiddelapparatet arbeider sammen, anses som svært viktig for den posisjonen norsk sjømatnæring har internasjonalt, inklusive den posisjonen leverandørene har. De slår også fast at norske leverandører karakteriseres av å ha høy kvalitet på sine leveranser, ha høy kompetanse og være ledende innen teknologi.

På den annen side er norske leveranser og leverandører karakterisert ved å være dyre, ha en teknologi som er for "avansert" for produkter til andre arter enn laks og i mange tilfeller mangle kunnskap om kulturen i land de skal eksportere til. 19 Ordsky for Konkurransefortrinn for norske aktører, fra dybdeintervjuene.

- Manglende kompetanse og erfaring i en del markeder til å kunne bruke teknologi og løsninger som leveres av norske leverandører, kan være en utfordring og kan bety at norske leverandører i større grad enn i dag må legge vekt på å tilby helhetlige løsninger der opplæring og oppfølging er inkludert i leveransen. • I tillegg kan en konsekvens være at selskapene i enda større grad enn i dag må ha tilstedeværelse over tid i markeder de ønsker å betjene, skriver SINTEF.