Fra venstre Håvard Høgstad daglig leder i Arnøy Laks, Ingeborg Myrind Bekkavik kursutvikler i Blått kompetansesenter Nord, Trude Indrebø og Ina Kvalsvik Jakobsen i Leverandørutvikling Havbruk Nord.

Nytt kurs­tilbud for leverandørene til havbruks­næringen

Leverandørutvikling Havbruk Nord (LUHN) lanserer et nytt kurstilbud for leverandørindustrien til havbruksnæringen. Kurset har fått navnet «kompetansekurs for leverandører».

Publisert Sist oppdatert

Ina Kvalsvik Jakobsen er prosjektleder i Leverandørutvikling Havbruk Nord i Næringshagen Midt-Troms. Hun forteller i en pressemelding at Næringshagen Midt-Troms er prosjekteier og har prosjektledelsen i prosjektet «Leverandørutvikling Havbruk Nord». Leverandørutvikling Havbruk Nord er et samarbeid mellom fem næringshager i Troms og Finnmark, ti havbruksaktører, 75 leverandører og en rekke kunnskapsmiljø.

Kurset er utviklet av Blått Kompetansesenter Nord i samarbeid med Leverandørutvikling Havbruk Nord, og det er finansiert av Troms og Finnmark fylkeskommune.

- Hensikten med kurset er å styrke leverandørens kunnskap og forståelse for havbruksnæringen, og hvordan man som leverandør opptrer for å unngå skader og uønskede hendelser på utstyr og fisk i anleggene, sier Jakobsen.

Kompetansekurset er jobbet fram i samarbeid med oppdretterne i Leverandørutvikling Havbruk Nord. Kurset, som er rettet mot leverandørindustrien til havbruksnæringen, inneholder temaer som introduksjon og forståelse av næringen, HMS, sikre god fiskevelferd, hvordan unngå rømming, bærekraft og krav til leveranser.

Kurset er nettbasert og fleksibelt, og gjennomføres enten sammenhengende eller oppdelt om man ønsker. Beregnet gjennomføringstid er 4-5 timer. Kurset har seks opplæringsmoduler sammensatt av videoer, tekst, bilder, PowerPoint og kontrollspørsmål, med en avsluttende test for å få utdelt kompetansebevis. Kompetansebeviset gir klar merverdi for leverandører til havbruksnæringen.

I pressemeldingen er det Havbruksaktørene anbefaler leverandørene å ta kurset:

- Vi anbefaler sterkt av leverandørene gjennomfører kurset for at de skal få styrket forståelse for næringen de leverer til og de krav som gjelder, sier Håvard Høgstad, daglig leder Arnøy Laks AS.

- Gjennom kompetansekurset får leverandørene økt kunnskap om næringen, både biologisk og teknisk. Vi vil vektlegge om leverandørene har tatt dette kurset når vi foretar innkjøp, og vi oppfordrer derfor leverandørene til å gjennomføre kurset, fremholder Hugo Nilsen, innkjøpssjef Lerøy Aurora AS.

Roy Alapnes, daglig leder i Flagstadvåg Laks AS ønsker at leverandørene til havbruksnæringen tar kurset. - Kompetansekurset vil gi en større fordel i konkurransen med andre leverandører. Kurset er rettet mot leverandører til havbruksnæringen, og vårt selskap ser også at kurset er relevant for våre egne ansatte, sier Roy Alapnes.

Ved interesse for kurset eller påmelding, ta kontakt med Ina Jakobsen i Næringshagen Midt-Troms: ina.jakobsen@midt-tromsnh.no eller gå inn på nettsiden til LUHN Leverandørutvikling Havbruk Nord - Hjem (leverandorutviklinghavbruknord.no) for påmelding og mer informasjon.

Fakta Leverandørutvikling Havbruk Nord (LUHN):

· Leverandørutvikling Havbruk Nord er en utviklingsarena og et utviklingsnettverk for leverandører til havbruksnæringen i Troms og Finnmark.

· Nettverket består av rundt 75 leverandørbedrifter fra Troms og Finnmark og Nordre Nordland. 10 sentrale havbruksselskaper i nord er med som partnere, samt en rekke kunnskaps- og FoU-miljø i nord.

· Målet er økte leveranser til leverandørene i nord gjennom økt konkurransekraft, samt å sette leverandørene i stand til å levere fremtidens løsninger. Satsingen ble etablert i 2016 og utvidet til Finnmark i 2020.

· Næringshagen Midt-Troms er prosjekteier og har prosjektledelsen i prosjektet i samarbeid med Halti Næringshage, Orinor, Nordkappregionen Næringshage og Linken Næringshage i Finnmark.

Kontaktperson:

Ina Kvalsvik Jakobsen, prosjektleder Leverandørutvikling Havbruk Nord, Næringshagen Midt-Troms AS: 95153234. ina.jakobsen@midt-tromsnh.no