Lusetuben skal kunne avluse fisken uten bruk av spyling eller termisk vann. Foto: CLT Solutions/ Nagelld.
Lusetuben skal kunne avluse fisken uten bruk av spyling eller termisk vann. Foto: CLT Solutions/ Nagelld.

Vil fjerne lakselus med mekanisk leppefisk

Henry Helgheim fra Bergen har fått patent på sin LiceTube, en “mekanisk leppefisk”, for avlusing i havbruk. Han er igang med utviklingen av denne sammen med teknologibedrifter.

Publisert

Henry Helgheim som er både designer, oppfinner er gründeren bak selskapet CLT Solutions AS. Han har gjennom årene utviklet flere nye produkter, og står blant annet bak patentet på den norske snegleslukeren. Nå har han utviklet og patentert det han selv omtaler som en mekanisk leppefisk for å fjerne lakselusen. Konseptet har fått navnet "Lice Tube"

- Vi har utviklet en mekanisk leppefisk som plukker lusa av laksen. Den fungerer slik at laksen eller ørreten svømmer inn i den tre meter høye og 9 meter lange tuben. Der stopper den i ulike kammer hvor det utføres ulike operasjoner som å plukke lus, måle størrelsen, telle lus på laks, avdekke sykdom og injisere medisiner, sier Helgheim.

Henry Helgheim er designer, oppfinner og gründeren bak selskapet CLT Solutions AS. Han mener det er en fordel at han kommer utenfra og inn i havbruksnæringen.- Jeg ser ting på en ny måte, sier han.
Henry Helgheim er designer, oppfinner og gründeren bak selskapet CLT Solutions AS. Han mener det er en fordel at han kommer utenfra og inn i havbruksnæringen.- Jeg ser ting på en ny måte, sier han.

Vil bort fra kjemisk behandling

Han har fulgt havbruksnæringen de siste årene og vært opptatt av at det må være mulig å løse utfordringen med lakselus uten å bruke kjemisk behandling.

- Jeg er svært opptatt av at vi tar vare på naturen. Jeg har laget mange oppfinnelser, blant annet Snegleslukeren som gjør det mulig å fjerne brunsnegler uten å bruke gift. Jeg har i lang tid tenkt på havbruksnæringen og utfordringene knyttet til lakselusen. Jeg har sett på dagens løsninger og hva næringen gjør for å holde kontroll på lusen. For meg handler det om å jobbe på naturens premisser. Det vi vet fungerer godt er leppefisker som suger lus fra laksen. Men leppefisken blir mett og når den blir stresset spiser den ikke. Derfor ønsker vi å utvikle en høyteknologisk, mangefunksjonell innretning som gjør den samme jobben, sier Helgheim.

Spa-avdeling for laksen

Han viser til at bruken av kjemisk behandling mot lakselus i følge Folkehelseinstituttet sterkt tilbake i 2016. Årsakene til dette er blant annet større suksess med avbøtende tiltak som luseskjørt, laser og leppefisk, samt økt bruk av vann og annen mekanisk behandling når lusa skal fjernes. I følge Helgheim er «Lice Tube» langt mer skånsom mot fisken enn de mekaniske løsningene som finnes i dag.

- Vårt hovedfokus har vært dyrevelferd. Dagens vannbehandling er sårbar og det skal lite til før en skader laksen. Med «Lice Tube» ønsker vi å få ned dødeligheten og bedre fiskehelsen. Vi tenker at den beste løsningen er at tuben står permanent i merdene. Det blir en spa-avdeling for laksen. Det er behagelig for laksen å bli kvitt lusa. Vi trekker laksen til tuben med lys og motstrøm, men om en starter med ung laks vil vi trolig oppleve at laksen etter hvert selv oppsøker tuben for å bli kvitt lusa, legger han til. 

Positive tilbakemeldinger fra Mattilsynet

De første testene på den nye innretningen ble gjort tidligere i år, og han forteller den skånsomme behandlingen av fisken gjør at både Mattilsynet og Fiskeridirektoratet er positive til utviklingsarbeidet de har gjort.

- Vi har vært på besøk hos Fiskeridirektoratet og Mattilsynet og presentert  løsningen for de. De var svært positive og omtaler laksetuben som en nyhet, og de sier at den er innovativ.  Dette er en helt annen måte å tenke på i forhold til lusebehandling enn de metodene vi har i dag, sier Helgheim.

Vil ha samarbeid med næringen

Også investorene forteller han er positive, men CLT Solutions har nå et ønske om å etablere samarbeid med aktører i næringen.

- Vi ønsker å samarbeide med oppdrettere når vi skal utvikle den første laksetuben. En rekke investorer er interessert i å være med oss, men vi ønsker å komme i dialog med oppdrettselskap som er villig til å investere og jobbe sammen med oss. Vi jakter samarbeid med et selskap som kan følge oss i utviklingen og dele kunnskap som er viktig for å optimalisere produktet. Denne satsingen bør absolutt gi rom for å kunne få FoU- konsesjoner, sier Helgheim.

Bygger prototype neste år

Og utviklingen vil gå fort. Allerede neste år skal prototypen være ferdig.

- Jeg er utålmodig av natur. Jeg ønsker å få produktet ferdig i løpet av et år. Deretter starter arbeidet med å få det godkjent og optimalisert. Det er godt å ha teknologibedriften Mekatronikk med på laget. De har lang erfaring i å utvikle ny teknologi og sier at vi får til en løsning hvor laksen svømmer inn, og kommer ut uskadet og fri for lus. Vi ser dette i et flerårs perspektiv. Vi ønsker å teste tuben ut over litt tid. Innen noen år skal vi være klar til å lansere «Lice Tube» i storskala til markedet, sier Helgheim.

Laksen skal lokkes inn i røret ved hjelp av motstrøm. Det kan også bli aktuelt å lokke fisken inn i røret ved hjelp av spesial lys og mat. Eller en av delene. Dette blir vurdert i uttestingsperioden. Fisken vandrer så opp over røret, før det når det siste kammer, som er behandlingskammer. Her blir fisken avlest ved hjelp av scanning og avansert dataprogram, og kammeret blir justert for størrelsen på hver enkelt fisk. Dette forteller de mekaniske plukkerne nøyaktig hvor lusen sitter. Med høy presisjon, blir lusen plukket av fisken på sekunder. Når behandlingen er over, åpnes gitteret på det siste kammeret, som de kaller SPA avdeling, og fisken kan svømme ut.
Laksen skal lokkes inn i røret ved hjelp av motstrøm. Det kan også bli aktuelt å lokke fisken inn i røret ved hjelp av spesial lys og mat. Eller en av delene. Dette blir vurdert i uttestingsperioden. Fisken vandrer så opp over røret, før det når det siste kammer, som er behandlingskammer. Her blir fisken avlest ved hjelp av scanning og avansert dataprogram, og kammeret blir justert for størrelsen på hver enkelt fisk. Dette forteller de mekaniske plukkerne nøyaktig hvor lusen sitter. Med høy presisjon, blir lusen plukket av fisken på sekunder. Når behandlingen er over, åpnes gitteret på det siste kammeret, som de kaller SPA avdeling, og fisken kan svømme ut.

Nylig fikk de innvilget patent på systemet, og det i følge Helgheim flere patentbare trekk i det nye luseverktøyet.

- Hverken vi eller vår formelle søker for patent, Acapo, hadde trodd at vi skulle få til ett så godt og sterkt patent som vi har fått. Dette er en ny milepæl i vårt arbeid og et godt grunnlag for veien videre. Vi er superklare til å komme i gang, sier Helgheim.

  • Henry Helgheim har vært eier og daglig leder av ABC Reklame AS i Bergen siden 1986.
  • Han står bak opphav av ulike oppfinnelser, siste skudd på stammer var blant annet Snegleslukeren, Menyvelger og Parts Finder infokiosk.
  • CLT Solutions AS eies 100 prosent av Henry Helgheim.
  • Helgheim er personen bak ideen, konsept, produktutvikling og ferdigstilling av avluseren.
  • Selskapet jakter kapital og samarbeidspartner for utvikling og produksjon av LiceTube