Lisbeth Plassen, er ny administrerende direktør i Seaqloud.

Ny sjef i nyfusjonerte Seaqloud

Lisbeth Plassen overtar sjefsstolen i de nyfusjonerte programvareselskapene Naviaq og Seacloud, og markerer sammenslåingen ved å bytte navn til Seaqloud.

Publisert Sist oppdatert

De to Bluefront Equity-eide selskapene offentliggjorde før jul planer om å slå seg sammen for å tilby et enda mer komplett og kostnadseffektivt datadrevet tjenestetilbud til oppdrettsindustrien.

- Vi har brukt de seneste månedene på å gjennomføre en teknisk og organisatorisk fusjon, samt utarbeide en strategi for hvordan vi i fellesskap kan skape enda mer verdi for kundene våre, sier Lisbeth Plassen, administrerende direktør i Seaqloud.

Plassen var tidligere administrerende direktør i Naviaq.

- Styret og eierne er svært godt fornøyd med at Lisbeth har takket ja til å lede det nyfusjonerte selskapet og med jobben som er gjort i integrasjonsprosessen. Vi synes også det nye navnet – Seaqloud – på en elegant måte viderefører arven fra både Naviaq og Seacloud, sier Charles Høstlund, styreleder i Seaqloud.

Nyfusjonerte Seaqloud leverer sensorer og programvare som gir en totaloversikt over miljøforholdene til fisken, både over og under havoverflaten. I tillegg leverer selskapet løsninger som gir oversikt over utstyr, drift og logistikk. De skriver at samlet sett bidrar løsningene til å standardisere, kvalitetssikre og effektivisere arbeidsprosesser for oppdrettsnæringen.

Seaqlouds hovedkontor ligger i Trondheim. I tillegg har selskapet kontorer i Alta, Namsos og Tromsø. Sjømatinvestor Bluefront Equity er største eier i Seaqloud, som er en av de større SaaS-aktørene (Software-as-a-Service) innenfor sjømatnæringen.