Torstein Jensen viser produktet Synguard, med Frode Nedregård.

Tar opp kampen mot Listeria

Payback Lubricants Norge melder om Listeria-forebyggende egenskaper på smøremiddel for maskinpark hos matprodusenter. – Vi opplever nå økt etterspørsel, samtidig som vi har valgt å sikte oss inn på lakseslakteri og videreforedling, sier Frode Nedregård, daglig leder Payback Lubricants Norge AS

Publisert

Det melder Salten Aqua i en pressemelding.

For to år siden igangsatte Frode Nedregård og Payback Lubricants Norge AS et prøveprosjekt for å kartlegge bakterieforebyggende egenskaper til smøremiddel som brukes på maskiner innen matproduksjon. Etter flere tester i laboratorium og et løpende prøveprosjekt med et lakseslakteri, melder smøremiddelprodusenten om svært gode tilbakemeldinger. 

– Vi har et helt eget produkt som er spesielt utviklet til å forebygge bakterieutvikling i maskiner som brukes i matproduksjon. Vi har gjennomført fortløpende tester hos et laboratorium i Bodø og gjennomført et prøveprosjekt med en kunde. Resultatene har til nå vært svært gode, forteller Nedregård. 

Nedregård melder videre om at selskapet igangsatte testingen i et eksternt laboratorium i 2022, før smøremiddelet ble tatt i bruk på et lakseslakteri over en timåneders prøveperiode. Produktet, som er et syntetisk smørefett, påføres som smøremiddel på bevegelige deler i produksjonsmaskineri, som for eksempel kulelageret i en sløyemaskin. Ifølge Payback Lubricants viser prøveprosjektet en reduksjon på inntil 64 % av Listeria-forekomster på maskiner som ble behandlet med smøremiddelet, som har fått navnet Synguard. Nedregård forteller at produktet ikke er nytt, men er tilpasset et spesialisert bruksområde og fremstilt i produksjonslokalene hos Payback Lubricants Sweden.

– Vi hadde et produkt i sortimentet vårt, som vi mente kanskje kunne ha en stor effekt for et bestemt marked dersom vi tilpasset det. Vi opplever nå økt etterspørsel, samtidig som vi har valgt å sikte oss inn på lakseslakteri, videreforedling og øvrig matindustri, utdyper Nedregård.

Payback Lubricants Norge AS er et agentur for den svenske produsenten Payback Lubricants Sweden. Selskapet har tilholdssted på Fauske tilknyttet Wenberg Innovation Park, og er et heleid datterselskap til Wenberg Invest AS.