Foto fra selskapets lokalitet Vardskjæret.

Lovundlaks har aldri før solgt mer laks

Selskapet kan se tilbake på en produksjon som har vært god, med bra tilvekst og lav dødelighet. 

- Lakseprisen var høyere enn noensinne, men med store sprik mellom det som var solgt på kontrakt og i spot, skriver selskapet på sosiale medier tirsdag.

Tallene viser en omsetning på 956,4 millioner, driftskostnader på 688,0 millioner og et driftsresultat på 268,4 millioner. Resultat etter skatt var på 223,2 millioner. Med dette står 2022 igjen som et av de beste økonomiske årene i Lovundlaks sin  historie, melder selskapet.

I 2022 gjorde Lovundlaks flere investeringer.

- Vi har blant annet oppgradert enkelte av våre lokaliteter, ferdigstilt de siste ansattboligene på Sleneset, fått levert én hurtiggående båt og kjøpt et mindre konsesjonsvolum. Gjennom Utror AS har vi også investert mye tid og ressurser i arbeidet mot å realisere havbruk til havs på Trænabanken.

Nedprioritert av Statsforvalteren

Selskapet melder at rammebetingelsene ble kraftig svekket og uforutsigbare etter varselet om en grunnrenteskatt. Dette førte til at de måtte utsette og legge fra seg noen større, planlagte investeringer. 

- Samtidig opplever vi at næringen og kysten som helhet er nedprioritert hos Statsforvalteren i Nordland. Denne situasjonen bremser nå utviklingen i fylket sammenlignet med våre naboregioner. 

- Vi har fremdeles tro på næringen og satser på å fortsatt kunne skape gode arbeidsplasser og bidra til utvikling på Helgelandskysten – også for fremtidige generasjoner, skriver selskapet avslutningsvis.