Barbara Vögele i Miljøpartiet De Grønne er sterkt kritisk til onsdagens vedtak i Tromsø kommune.  Foto: MDG.
Barbara Vögele i Miljøpartiet De Grønne er sterkt kritisk til onsdagens vedtak i Tromsø kommune. Foto: MDG.

Tromsøvedtaket: - Dette gjør meg forbannet

Trømsø kommune vedtok i november å si nei til oppdrett i åpne merder. I forrige uke ble vedtaket endret, og kommunen har nå utslippsfrie anlegg som mål. Dette gjør MDG-representant Barbara Karin Vögele svært forbannet. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kommunestyret i Tromsø vedtok onsdag i forrige uke en ny retning i arbeidet for bærekraftig havbruk i kommunen. Flere forslag var oppe, men det var administrasjonens forslag som til slutt som vant.

- Det er et svik overfor kystfiske og miljø, skjult bak grønne, uforpliktende ord. Unnskyld utrykket, men dette gjør meg forbannet, sier Barbara Karin Vögele som representerer Miljøpartiet de Grønne.

Misfornøyd

Vögele er svært misfornøyd med forrige ukes vedtak.

- Vedtaket som ble fattet i november var ikke til å misforstå, selv om det var en formalfeil inne i bildet, konstaterer Vögle.

Hun legger til at det var kommunens næringsrådgiver som hadde laget saksframlegget som ble vedtatt. Kommunestyrerepresentanten reagerer på ordlyden i innledningen, og forteller at det gir inntrykk av at vedtaket fra november i fjor var en politisk viljeserklæring

- Det var krav om lukkede anlegg, med andre ord krav om null-utslipp, ikke en viljeserklæring. Administrasjonen har valgt å omgjøre vedtaket istedenfor å gjøre sitt ytterste for å innfri det, sier en frustrert Vögele.

Kritisk til kommunen

Kommunen har i følge MGD-representanten lov til å kreve utslippsfri drift, og legger til at lovverket har siden i høst vært åpent for det.

- Vi har muligheter til å kreve null-utslipp, men saksframlegget tyder ikke på at det var en målsetning ved oppfølging av vedtaket. Dette her er helt uhørt, poengterer hun.

Les også: Oppfordrer kommunene til å satse på lukkede anlegg

Manglene miljøfaglig kompetanse bak utformingen av sakframlegget er et annet ankepunkt som Vögele trekker frem. Kommunestyrerepresentanten stiller spørsmålstegn ved at kommunens egen miljøfaglig kompetanse ikke er trukket inn i arbeidet med saksfremlegget.

Avslutningsvis legger hun til at dette er en omkamp fra høstens vedtak og at forrige ukes vedtak ikke gir binding til fremtidige vedtak i kommunen.

Gir seg ikke

- Det var en ganske ullen tekst. De har vannet ut vedtaket fra i høst, sier kommunestyrerepresentat Bendik Hugstmyr Woie fra partiet Rødt.

Bendik Hugstmyr Woie er kritisk til forrige ukes vedtak. Foto. Rødt
Bendik Hugstmyr Woie er kritisk til forrige ukes vedtak. Foto. Rødt

Woie fremmet selv et forslag som opprettholdt det opprinnelige vedtaket fra i høst, men ble nedstemt.

- Realitetene i hvordan kommunen skal gjennomføre dette vil komme frem når kommunen skal behandle kystsoneplanen til høsten. Vi kommer til å stå på at alle nye anlegg skal være lukkede og utslipsfrie og at dette skal med i kystsoneplanen, forteller han videre.

Et godt vedtak

I flertallsvedtaket skal kommunen nå ha som mål at havbruksanlegg skal være rømningsfrie, uten negativ lusepåvirkning og som ikke slipper ut forurensende stoffer. Det stilles ikke krav til teknologiske løsninger, men at produksjonen skal foregå med de beste tilgjengelige løsningene.  

Tormod Ingebrigtsen i Høyre mener at vedtaket fra kommunestyremøtet retter opp vedtaket fra november. Foto: Høyre
Tormod Ingebrigtsen i Høyre mener at vedtaket fra kommunestyremøtet retter opp vedtaket fra november. Foto: Høyre

- Det er bra at dette ble rettet opp i. At vi ikke er så bastant at lakseoppdrett skal være i lukkede anlegg, poengterer høyrerepresentant Tormod Ingebrigtsen.

Han ønsker å jobbe sammen med næringen og få en god teknologi på plass.

- Per dags dato har vi ikke teknologien til å flytte all oppdrett på land. Så det går ikke, stadfester høyrerepresentanten.

Les også: Sier nei til mer oppdrett - nå vil de foreslå nullutslipp fra alle