Oddbjørn M. Grønvik, seniorøkonom i Menon Economics. Foto: Menon
Oddbjørn M. Grønvik, seniorøkonom i Menon Economics. Foto: Menon

- Forbausende kort avstand

- Kostnaden ved å produsere laks i semilukkede anlegg nærmer seg åpne anlegg med stormskritt. Det viser en ny analyse fra Menon Economics, som er gjort på oppdrag fra Norske Lakseelver, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Reddvillaksen.

Publisert Sist oppdatert

Det fremkommer i en pressemelding fra Norske Lakseelver.

Ved å se på kostnadsbildet for dagens produksjon og samtidig analysere kostnadene med kjent semi-lukket teknologi, anslår Menon at semi-lukkede anlegg kan driftes med et kostnadspåslag i størrelsesorden 1-12 prosent av snittet for åpne merder​, noe de mener vil gjøre dem konkurransedyktige for mange oppdrettere allerede i dag.

Ifølge Menon ligger kostnadene ved semi-lukket teknologi et sted mellom median og 75-persentilen om man sammenligner med kostnaden for åpne anlegg i 2020.

- Når kostnaden av ny teknologi er lavere enn før, er terskelen for endringer senket​. Vi kan dermed få stor effekt uten veldig kraftige virkemidler, påpeker Oddbjørn Grønvik fra Menon.

Menon har tatt utgangspunkt i noen markedsnære semi-lukkede løsninger, som AkvaFuture, FiiZK og Seafarming Systems (Aquatraz)​.

- Dagens produksjon i åpne merder er ifølge forskerne hovedårsaken til at store deler av villaksen dør av lakselus, og produksjonsmetoden gjør at oppdretterne i mange av produksjonsområdene ikke får ønsket vekst. Metoden gir også høy dødelighet blant oppdrettslaksen på grunn av lusebehandling, skriver Norske Lakseelver i pressemeldingen.

- Lusen driver kostnaden

Norske Lakseelver skriver at det i dag er et stort sprik i produksjonskostnadene for oppdretterne, og at lusen er en viktig driver.

- Lukket teknologi har noe høyere investerings- og driftskostnader, men det er samtidig rom for store besparelser knyttet til redusert behov for lusebehandling. I dag er gjennomsnittskostnaden ved å produsere åpen 43,42 NOK per kilo, mens Menon beregner kostnaden ved å produsere semi-lukket til 43,60 NOK per kilo. For mer lukkede anlegg, som muliggjør oppsamling av slam, varierer Menons anslag mellom 46,50 og 48,60 NOK per kilo, skriver de.

- På tide å konvertere

Menon har tidligere utredet muligheten for en politisk løsning som gir oppdretterne flere tillatelser i bytte mot å drive med lavere miljøpåvirkning.

- Å veksle inn den åpne teknologien i lukket ser nå ut til å være en effektiv måte å tilfredsstille det kravet. Strategien har blitt møtt med stor interesse av politikerne, som ønsker både en vekst i oppdrett og en bedret situasjon for villaks og sjøørret.

- En kombinasjon av gode innvekslingstilbud og økende miljøavgifter for de som fortsetter med gammel teknologi, må være veien videre om vi skal ha en bærekraftig lakseproduksjon i Norge, sier fagansvarlig Sigurd Hytterød i Norske Lakseelver, som understreker at politikerne nå virkelig har muligheten til å stake ut en ny kurs for akvakultur.