Sentrale aktører i merdprosjektet på Smøla. Svein Martinsen (til høyre) leder forskningsbedriften Nekton, mens Rune Iversen er daglig leder i Nekton Havbruk, matfiskselskapet som får ansvaret for produksjonen i den lukkede merden.
Sentrale aktører i merdprosjektet på Smøla. Svein Martinsen (til høyre) leder forskningsbedriften Nekton, mens Rune Iversen er daglig leder i Nekton Havbruk, matfiskselskapet som får ansvaret for produksjonen i den lukkede merden.

Gir tillatelse til lukket produksjon av storsmolt

Nekton Havbruk fra Smøla, har søkt om å etablere en lukket merd ved Dyrvikholman utenfor Laksåvika. Mattilsynet har gitt midlertidig tillatelse til anlegget, frem til 2020. 

Publisert

Dette på vilkår av at det ikke skal være i drift samtidig med det nærmeste oppdrettsanlegget Håøya, dersom dette anlegget har fisk som ikke er av samme generasjon, opplyser nettsiden Hitra-Frøya.

De skriver at det skal brukes en lukket flytekrage, det vil si en lukket tank, på 27 meter i diameter, med sju meter dybde. Produksjonen vil være inntil 500 tonn laks, med størrelse opp til 500 gram, såkalt storsmolt.

Tillatelsen er ikke gyldig før Sør-Trøndelag fylkeskommune har godkjent søknaden etter akvakulturloven. Da blir anlegget det første lukkede anlegget i Øyregionen.

Anlegget vil samarbeide med Måsøval settefisk, som ligger i Laksåvika. I søknaden skriver selskapet at produksjon av storsmolt i sjø kan sees på som en forlengelse av et ordinært settefiskanlegg, til også å omfatte tidlig sjøfase.

  • Nekton havbruk eies av Smølen Handelskompani AS som er et holdingsselskap lokalisert i Smøla kommune. Selskapet eier Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg AS og Sagafisk AS som tilsammen har en produksjonskapasitet på 5,5 millioner laksesmolt pr år.