Even Søfteland i PO3/PO4 Kunnskapsinkubator er positiv til signalene fra regjeringen.

- Vedtaket om grunnrenteskatten har gitt en åpning for Vestlandet

Publisert Sist oppdatert

Vedtaket om grunnrenteskatten i Stortinget onsdag 24. mai, har gitt en positiv åpning i enkelte forhold knyttet til Trafikklyssystemet, mener Even Søfteland i PO3/PO4 Kunnskapsinkubator.

- Det er målrettet arbeid fra lokale krefter i Senterpartiet her Vest, i samarbeid med sentrale personer i partiet, som nå har ført frem. Det viser at en lokalt har vært opptatt av regionale utfordringer for Vestlandet, samtidig som en sentralt har vært lydhøre for lokale innspill, sier han.

- Åpner en mulighet

Norskekysten er delt inn i 13 produksjonsområder. Produksjonsområde 3 og 4 omfatter Vestland fylke. I dette området har havbruksbedriftene fått nedtrekk i sin produksjon på henholdsvis 6 og 12 %. Flere bedrifter har søkt om å plassere dette nedtrekket i enten en lukket og/eller en nedsenkbar teknologi – samlet en mer miljønøytral havbruksteknologi. En plassering av nedtrekket i en miljønøytral løsning kan, ved rask innføring, føre til:

- at verdiskapingen i nedtrekket beholdes lokalt,

- økt sysselsetting, spesielt i leverandørindustrien,

- økt innovasjon m.o.t. å ta i bruk ny teknologi,

- økt håp for fremtiden

- Slik vi forstår enigheten på Stortinget, åpner dette for en slik mulighet. Overnevnte er positivt for Vestlandet, og kjærkommet både for leverandørindustrien og havbruksbedriftene. Det sentrale nå er vedtaket i Stortinget raskt blir gjort om til konkret handling slik at en blant annet unngår en økt, og unødvendig nedgang i sysseltingen i leverandørindustrien.