Ole Bennæs, partner i Westcon Hexacage og Arne Matre, daglig leder i selskapet, mener havbruksnæringen har en tendens til å fokusere på enkeltproblemer, og glemmer å se helheten i driften.

Disse to vil ha næringen inn på lukket avdeling

Med lang fartstid fra offshore og fiskeri mener Westcon at de har svaret på hvordan man kan drive lakseoppdrett med en miljøvennlig alt-i-ett løsning.

Publisert Sist oppdatert

Under AquaNext-konferansen i Stavanger møter Norsk Fiskeoppdrett Arne Matre, daglig leder i Westcon Hexacage, og Ole Bennæs, partner i selskapet. De kan fortelle at Hexacage er en enhet som består av lukkede stålmerder som omkranser en servicecelle, der hver merd opererer isolert med egne maskinrom, filtre, pumper, og servicecelle til felles infrastruktur. Den inneholder blant annet ulike maskinrom, fôrlager, nødgeneratorer, lagerkapasitet for slam, for å nevne noe.

Anlegget 

Matre forklarer at her er det fisken som er i fokus, og den skal ha rikelig med lusefritt vann. 

- Prinsippet er at alt inn-vann er filtrert for lus og larver. En sylindrisk merdform gjør det mulig å få en homogen vannstrøm i selve merden, og vi har full styring på strømsettingen. Den skal til enhver tid tilpasses fiskens størrelse. Fysikken tillater oss å flytte fisk, enten til annen merd eller til båt, ved hjelp av gravitasjon, uten bruk av pumper. Målet må være at fisken kan leve gjennom en hel livssyklus uten å trenges eller pumpes, forklarer Matre.

- Det er utviklet en nedskalert sentercelle for lokaliteter der 2-3 merder er tilstrekkelig, legger Bennæs til.

HMS for fisk og folk 

Kjernen i konseptet ligger i at fisken får fred. Ingen lusebehandling, ingen trenging, ingen pumping, men stabil tilgang på rikelig godt vann, er deres ambisjon. Et annet sentralt element Matre og Bennæs trekker frem er at det benyttes et fleksibelt vanninntakssystem for å hente vann fra temperaturgunstig dybde. 

- Vi trenger heller ikke bruke arbeidsbåter til røkting. Vi må tenke HMS for både fisk og folk, slik man ville gjort på en hvilken som helst industri på land. Hexacage anlegget fjerner i stor grad eksponerte arbeidsoppgaver, sier Bennæs.

- Hvor langt har dere kommet i prosjektet?

- Gjennom hele utviklingsfasen har vi hatt tett dialog med flere oppdrettere, forskning og universitetsmiljøene både i Bergen og Stavanger. Vi har fått finjustert tekniske løsninger og har god kontroll på de funksjonaliteter og kapasiteter et fremtidsrettet anlegg må ha for å møte krav til dyrevelferd og bærekraftsmål, forteller de to.