Lakselus på gjellelokk. Illustrasjonsfoto: Lars Hamre, Sea Lice Research Centre

Stor variasjon i lusepåslag på utvandrende laks

Resultatet fra den nasjonale overvåkingen av lakselusens påvirkning på vill laksefisk (NALO) viser at det også i 2021 var stor geografisk variasjon i lusepåslag på utvandrende laks.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Mattilsynet i en melding mandag.

Overvåkingsprogrammet NALO kartlegger lakselusens påvirkning på vill laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) i produksjonsområdene, i nasjonale laksefjorder og i den enkelte elv.

Overvåkingen gjennomføres av Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet og Nærings- og fiskeridepartementet, og er en del av Mattilsynets årlige overvåkings- og kartleggingsprogrammer som skal dokumentere og gi oversikt over sykdomsstatusen i Norge.

Resultater fra overvåkingen

Oppsummert var det i 2021 lite lus i Boknafjorden, mye i Hardanger- og Sognefjorden, moderat i Romsdalsfjorden og lite i Trondheimsfjorden.

Sammenlignet med 2020 er det en klar forbedring i Boknafjorden, mens Hardanger-, Sogn- og Romsdalsfjorden hadde mer lus enn i 2020. Trondheimsfjorden er på linje med tidligere år. Det ble ikke trålt i Altafjorden.

Les også: Havforskningsinstituttet om overvåkningen og resultatene

Viktig for forvaltningen

NALO-undersøkelsen brukes som grunnlag for å vurdere fargen på produksjonsområdene.

I tillegg stiller naturmangfoldloven og vannforskriften krav om kartlegging av hvert vassdrag og tiltak hvis påvirkningen av lakselus på vill laksefisk i vassdrag er for stor.

Regulering av produksjonen i de 13 produksjonsområdene etter trafikklyssystemet skjer på tillatelsesnivå, mens Mattilsynets tiltak gjennomføres på enkeltlokaliteter på bakgrunn av tilstanden i den enkelte villfiskbestanden.

- Det er derfor viktig for Mattilsynet å ha god informasjon og data om påvirkningen i vassdragene. Det gjør at vi kan vurdere tiltak for å minske påvirkningen og ta disse med i den neste planperioden i vannforskriften som går fra 2022-2027, sier Inge Erlend Næsset, direktør for avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet.

Rapport

Havforskningsinstituttet rapport 2021 overvåking av lakselus på vill laksefisk