En arbeidshest som skal inn i kampen mot lakselusa. Foto: Vard

- Ser frem til å se den i operasjon

En nyutviklet avlusingsflåte fra Vard Aukra behandler lakselus effektivt, skånsomt og miljøvennlig, basert på ny teknologi og uten bruk av kjemikalier.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Denne nyvinningen er et resultat av løsningsorientert og høy kompetanse fra oppdrett, offshore og skipsindustri i fellesskap, sa eier Tore Dalseide i Dalseid Shippimng Services i en kommentar.

- Vi har fått en arbeidshest som har kapasitet til å behandle store mengder laks på kort tid, hvor fokus på fiskehelse, miljø og mannskapets sikkerhet har vært viktige drivere i innovasjonsarbeidet. Jeg er virkelig stolt over hva vi har fått til, og ser frem til å se den i operasjon, leger han til.

Fra v. prosjektleder Vard Aukra, Stian R. Johannssen, eier Tore Dalseide, gudmor Berit Dalseide og Hans Gunnar Hansen, verftsdirektør Vard Aukra.

Hydrolicer Production har utviklet avlusingsutstyret om bord. Dette er det største anlegget de har levert, og er i dag det mest effektive avlusingsverktøyet regnet per tonn laks behandlet per time, avlusingsgrad og kilowatt-forbruk. I prosessen fjernes lus kjemikaliefritt ved bruk av sjøvann, hvor også lus og lusavfall fra returvann filtreres ut og destrueres, heter det i en melding fra verftet.

Det er en fullverdig avlusingsflåte utstyrt med kraner, slangehåndtering og oksygenproduksjon, og har også en boenhet for mannskapet om bord. Med thrustere for fremdrift gjør også dette at flåten kan operere uavhengig av støttefartøy.

Gode tilbakemeldinger

Verftsdirektør ved Vard Aukra, Hans Gunnar Hansen sier i en kommentar at verftet har fått svært gode tilbakemeldinger:

- Vi har fått svært gode tilakmeldinger på våre nye fartøy og løsninger for havbruksnæringen, og setter stor pris på den tilliten og lagånden vi opplever. Sammen med kunder og utstyrsprodusenter har vi på kort tid utviklet en helt ny portefølje, og denne nye avlusingsflåten er et kvantesprang i behandlingen av lakselus. Tester viser at den har en kapasitet opptil ca. 400 tonn per time, med en særdeles god avlusingsgrad og skånsom behandling av fisken.

Vard design

Flåten som er av VARD 8 53 design, er utrustet med thrustere for fremdrift slik at flåten kan operere uavhengig av støttefartøy.Det understrekes at fartøyet er utviklet i tett samarbeid mellom designere, verft, eier og sluttbruker. Teknologien om bord skal være det mest effektive og miljøvennlige på markedet i dag, hvor lus fjernes skånsomt ved hjelp av sjøvann og uten kjemikalier.

Dalseide Shipping Services fikk avlusingsflåten formelt overlevert fra Vard Aukra torsdag 7. juli.