Stamfisk som skal melkes. Foto: Linn Therese Skår Hosteland

- Ingen øvre grense for hvor mye lakselus en stamfisk kan ha

Mattilsynet hever lusegrensene til stamfisk-lokalitetene som ber om det. Hvor mye lus de kan ha, er det ingen forskriftssatte grenser for. Men spesialinspektør i Mattilsynet, Inger Mette Hogstad, sier det ikke er fritt frem for det.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kyst.no har de siste ukene fulgt med på ukentlig lusestatistikk gjennom Barentswatch og deres tjeneste Fiskehelse.

I uke 5 er ifølge statistikken 18 av 505 lokaliteter over lusegrensen. Disse omfatter alt av matfisk, forsknings og stamfisk-lokaliteter. Deler man lokalitetene inn i de ulike kategoriene hadde man i uke 5, ti kommersielle matfisk-lokaliteter, en forskningslokalitet og fem stamfisk-lokaliteter over lusegrensen.

Det som gjerne skiller stamfisk-lokalitetene fra de andre, er at de gjerne har ligget over lusegrensen i flere uker. Den ene lokaliteten rapporterer for tredje uke på rad i uke 4, over lusegrensen med 0,9 voksne hunnlus i snitt. På en annen ligger de også over lusegrensen fjerde uken på rad med 1,18 voksne hunnlus. En annen stamfisk-lokalitet har 1,11 voksne hunnlus i snitt, en annen 0,67 voksne hunnlus, og den siste har 0,6 voksne hunnlus i nevnte uke.

Å ligge over lusegrensen på 0,5 voksne hunnlus har lokalitetene fått tillatelse til av Mattilsynet. Men hvordan dette administreres og hva som må legges til grunn for å få hevet dem er noe Kyst.no har fått forespørsel om å gi en oppklaring rundt. Dette gjør vi selvsagt.

Inger Mette Hogstad. Foto: Privat.

Inger Mette Hogstad som er spesialinspektør, veterinær og fagrådgiver ved Mattilsynet i region Midt, viser til at tilsynet i forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg (FOR 2012-12-05-1140) § 8, fjerde ledd, har hjemmel til å heve lusegrensene. «Mattilsynet kan gi tillatelse til en høyere lusegrense for lakselus for stamfisk det siste halve året den står i sjøen.» Stamfiskaktøren må altså søke Mattilsynet for å få tillatelse til å kunne holde høyere lusetall, enn lusegrensen på 0,5 voksne hunnlus.

- Søknaden behandles av den Mattilsynsavdelingen der oppdrettslokaliteten ligger. Tillatelsen gis for det halvåret som det søkes om, slik at tillatelsen normalt er tidsavgrenset til et halvt år, forklarer Hogstad.

- Ingen øvre lusegrense

Spesialinspektøren viser videre til at det ikke er fastsatt noen øvre grense for hvor mye lakselus de kan tillate at stamfisken har. Men noen føringer har de.

- Det er etablert en praksis der det normalt settes en forhøyet grense på inntil 2 voksne hunnlus per fisk. Dersom det skal gis høyere grense, må det foreligge spesielle forhold, og Mattilsynets saksbehandler skal rådføre seg med fagrådgiver, forteller hun.

Videre har de ikke statistikk på antall slike tillatelser som er gitt årlig gjennom tiden.

- Det kreves ikke særskilt grunn for at de skal få tillatelse, så jeg regner med at de fleste stamfiskanlegg med stor stamfisk søker og får det, legger spesialinspektøren til.

Skiller seg fra matfisk

Hogstad sier at stamfisk det siste halve året i sjø er spesiell, og skiller seg mye fra vanlig matfisk.

- Stamfiskrekruttene blir sortert, og fisk som ikke skal benyttes til stamfisk slaktes, påpeker hun.

- Det står i begynnelsen av perioden med forhøyet lusegrense normalt omkring 50 000 stamfiskrekrutter med en vekt på omkring 9 kilo på lokaliteten. Når de tas på land er antallet ytterligere redusert, og fiskens vekt er oppe 12- 15 kilo, forklarer hun videre, og påpeker at i en søknad om forhøyet lusegrense inneholder blant annet opplysninger om antall fisk.

- Med tanke på smittefaren for omgivelsene, er antall fisk vesentlig. En vanlig matfisklokalitet har gjerne en millioner laks stående i merdene. Det vil si at det totalt kan være inntil 500 000 voksne hunnlus på lokaliteten før lusegrensen overskrides.

Og nettopp at det står mindre fisk på stamfisklokalitetene enn i et kommersielt anlegg gjør at man kan heve lusegrensen.

- En stamfisklokalitet med 50 000 stamfiskrekrutter, og lusegrense 2 voksne hunnlus i gjennomsnitt per fisk, kan til sammenlikning ha inntil 100 000 voksne hunnlus i anlegget. Smittepotensialet blir altså betydelig lavere fra enn stamfisklokalitet med forhøyet lusegrense enn fra en ordinær matfisklokalitet, forklarer Hogstad.