Den pensjonerte narkotika- og kontanthunden Erna har allerede fått satt seg på prøve hos Blom Fiskeoppdrett. Det gikk raskt å lære den opp til å kjenne forskjell på merder med mye og lite lus. Foto: Mattilsynet
Den pensjonerte narkotika- og kontanthunden Erna har allerede fått satt seg på prøve hos Blom Fiskeoppdrett. Det gikk raskt å lære den opp til å kjenne forskjell på merder med mye og lite lus. Foto: Mattilsynet

Aprilspøk: Fra politihund til lusesniffer

Aprilspøk: En nytt prøveprosjekt skal kunne revolusjonere lusetelling for oppdrettere langs kysten. Lykkes man vil både lusetellingen bli enklere, samtidig som tjenestehunder fra politi- og tolletat får en mer givende pensjonisttilværelse.

Publisert

Det har vært mye fokus på automatiske lusetellere den siste tiden. Mange aktører jobber iherdig for å kommersialisere sitt produkt for markedet.

På samme tid har det foregått et nytenkende prøveprosjekt, der noen oppdrettere i samarbeid med Mattilsynet, har testet en løsning som kan gjøre hverdagen med lusetelling mye enklere.

Mindre håndtering  og bedre velferd

Prosjektet går ut på å undersøke om man kan omskolere tidligere politi- og tollhunder til å kunne gjenkjenne lukt av lakselus på en slik måte at de kan markere dersom lusenivåene i en merd nærmer seg den tillate lusegrensen. På denne måten vil det kunne bli mindte håndtering av fisken, noe Mattilsynet har lagt stor vekt på da de i begynnelsen av mars godkjente prøveprosjektet.

Den aktuelle hunden man tester har frem til i fjor høst jobbet aktivt i politiet både som narkotikahund og som “kontanthund”. Sistnevnte er hunder som lukter seg frem til store kontantbeløp. Vanligvis blir slike hunder pensjonert etter åtte år i tjenesten, selv om de kan leve mange år etter dette. Utfordringen for hundene er at de er veldig oppsatt på å jobbe, og pensjonstilværelsen for slike hunder blir ofte preget av frustrasjon over å ikke få bruke nesen like aktivt som før. Derfor håper man at de med tiden kan få en etterbruk på helt andre områder, som i dette tilfellet også vil kunne gi en stor gevinst for oppdretterne.

Har testet på flere lokaliteter

Elisabeth Wilmann i Mattilsynet sier de er overrasket over de gode resultatene, og hvor treffsikre hundene er. Foto: Mattilsynet
Elisabeth Wilmann i Mattilsynet sier de er overrasket over de gode resultatene, og hvor treffsikre hundene er. Foto: Mattilsynet

Direktør ved avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet, Elisabeth Wilmann, forteller til Kyst.no at Mattilsynet i starten av februar ble kontaktet av Vest politidistrikt, som sammen med en oppdretter hadde kommet på idèen om at hundene kunne fortsette å ha et aktivt liv etter sin tjeneste i politiet og tolletaten.

- Vi synes det var en artig idè, men hadde ikke helt troen på at det var gjennomførbart. Vi ble likevel med på en testrunde hos Blom Fiskeoppdrett, der vi mildt sagt ble slått i bakken over hvor raskt hunden ble svært treffsikker. I tillegg til Blom, har hunden besøkt flere lokaliteter på Vestlandet, og resultatet har vært det samme, slår hun fast.

- Mer nøyaktig enn manuell telling

Kyst.no har også snakket med Øyvind Blom, daglig leder i Blom Fiskeoppdrett. Han forteller at den aktuelle hunden sine markeringer, har blitt sammenlinget med manuell telling som de har foretatt seg på flere lokaliteter.

Daglig leder Øyvind Blom i Blom Fiskeoppdrett er positiv til bruken av hunder som kan markere over et gitt lusenivå. Foto: Blom Fiskeoppdrett
Daglig leder Øyvind Blom i Blom Fiskeoppdrett er positiv til bruken av hunder som kan markere over et gitt lusenivå. Foto: Blom Fiskeoppdrett

- Det har faktisk ikke slått feil. Vi har hatt ekstra personell for å telle manuelt, slik at vi fikk et stort sammenlingningsgrunnlag, og hver gang vi har vært over grensen, så har hunden markert omtrent før vi har startet å telle.

Blom sier videre at hunden går med sin hundefører langs merden og bjeffer og markerer dersom den kjenner at den gitte merden er over lusegrensen. 

- Nå er dette bare et prøveprosjekt, men ut fra erfaringene vi har gjort oss med dette, så vil jeg si at dette har potensial til å revolusjonere måten vi tenker lusetelling på i dag.

Prøveprosjektet skal vare frem til sommeren, og det vil ifølge Mattilsynet deretter bli tatt en avgjørelse på om prosjektet skal oppskaleres, samt om det er mulig å standardisere disse prosessene.

- Vi har hatt samtaler på dette med Nærings- og fiskeridepartementet og vi er positive til at disse hundene kan benyttes av flere i fremtiden. Det vil også gi mindre håndtering og en bedre fiskevelferd, sier Wilmann avslutningsvis.

Vi har desverre ikke kommet så langt at hunder kan ta på seg oppdrag som lusesniffere, men takker for din oppmerksomhet på 1. april.