Bjørn Røthe Knudtsen. Foto: Mattilsynet.

- Mange teller langt mer lakselus enn minimumskravet

Aud Skrudland og Bjørn Røthe Knudtsen fra Mattilsynet er klare på at telling av lakselus på flere fisk enn det som er pålagt, reduserer lusebehandlingene. De understreker også at taktisk telling for å gi inntrykk av en bedre lusesituasjon enn den reelle, er en omgåelse av regelverkets krav.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Alf-Helge Aarskog konserndirektør i Marine Harvest, uttalte onsdag at de teller mye mer lakselus enn pålagt for å sikre data om lus og unngå lusebehandlinger. Ifølge Mattilsynet er dette en utbredt aktivitet blant lakseoppdretterne. De mener også at det er realistisk for alle å gjennomføre utvidet lusetelling fra alle merder.

Les også: - Kampen mot lakselus blir ikke tatt alvorlig nok

Les også: - Urimelig og feil av Aarskog

- Mange gjør dette allerede i store deler av året. Forskning viser at telling på 20 fisk fra hver merd hver uke gir færre behandlinger enn telling på færre merder og færre fisk. Dette viser at sikre data er det beste grunnlag for vurderinger av hva som er riktige valg, forklarer de til kyst.no

Aud Skrudland mener det bør komme på plass en bedre metode for å telle lus. Foto: arkiv.

Mattilsynets er tydelig på at alle må følge dagens krav til telling av lakselus.

Skrudland og Knudtsen understreker at det som står i luseforskriften er et minimumskrav.

- For å ha tilstrekkelig kontroll med utviklingen av lus er det i perioder helt nødvendig å telle lus på alle merder hver uke. De tallene som rapporteres inn til Mattilsynet hver uke skal gi et korrekt riktig bilde av den faktiske lusesituasjonen på lokaliteten. Taktisk telling og rapportering for å gi inntrykk av en bedre lusesituasjon enn den reelle er en omgåelse av regelverkets krav. Alle merder som er talt skal derfor legges til grunn, også for innrapportering, konstaterer de.

Om antall fisk og merder som skal telles, burde øke, blir vurdert ved revidering av luseforskriften.

- Det er nå utstrakt bruk av ikke medikamentelle metoder og enkeltmerd-behandlinger. Dette kan stille andre krav til telling av lus enn når hele anlegget blir behandlet med effektive legemidler i løpet av noen få dager.

De forteller så at lusetellingene som gjennomføres i dag oppleves som omfattende for næringen.

- Også fordi mange teller langt mer enn det minimumskravet forskriften setter. Det er behov for nye metoder som kan telle lus på fisk på en måte som ikke medfører opptak av fisk, som kan gi gode representative prøveuttak og spare arbeid for røktere.

Les også: Etterlyser bedre dokumentasjon fra oppdretterne, der Aud Skrudland forteller om den eksisterende lusemetoden, som hun beskriver som litt primitiv, enkel og tidkrevende.

- Tror dere mer lusetelling vil gi bedre kontroll? 

- Korrekt lusetelling er grunnlaget for å forutsi utvikling og er grunnlaget for kontroll med lusen.