Marius Karlsen, klinisk forsker i Pharmaq. Foto: Pharmaq.

Lovende kandidater for lusevaksine

Flere kandidater er aktuelle. - Dersom vi finner en kandidat som er god nok for en kommersiell lusesvaksine, så tror jeg likevel ikke den vil være på markedet før tidligst i 2020 – 2021, sier Marius Karlsen fra Pharmaq. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Pharmaq ønsker å utvikle en kandidatvaksine mot lakselus og i et prosjekt der halvparten er finansiert av Forskningsråde,t har de et budsjett på 16 millioner til å gjøre dette.

- Det å lage en vaksine mot en ektoparasitt er enorm utfordring, konstaterer Karlsen.

Han viser så til at det i dag bare finnes èn ektoparasitt-vaksine i utbredt kommersell bruk i verden- Gavac, som selges i Latin-Amerika til storfe mot flått.

Gener med egenskaper

- Vi har 10-20 000 gener å velge fra i lusegenomet når vi skal leite oss frem til en god kandidat. Vi kan selvsagt ikke teste alle men har laget en screening pipeline som skal identifisere kandidater som har egenskaper vi tror er viktige i en vaksine, forklarer han.

Karlsen forklarer så at de tidlig måtte definere hvilke egenskaper som er ønskelige for et antigen i en lusevaksine.

- Utfordringen er å blokkere en biologisk prosess i lakselusa med en immunrespons fra fisken. For å finne egnede kandidat-antigen leter vi etter proteiner som finnes på en plass som kommer i kontakt med fiskens blod. Proteinet må også kunne brukes i en vaksine.

- Vi har sett på ulike egenskaper hos genene som vi har mest tro på. De som gir tydelig immunologisk respons etter vaksinering, går videre til effektforsøk. Resten forkaster vi, forteller han.

I dag har de elleve kandidater som brukes videre i effektforsøk.

- Preliminære forsøk har vært lovende for noen av kandidatene, men vi trenger å gjøre grundigere effektforsøk før vi tør å slå oss på brystet og si at de faktisk har en reproduserbar effekt mot lus, sier han.