Først setterfiskanlegg, nå slakteri. Dette var den andre kontrakten M Vest Water gjør knyttet vannrensing innen akvakultur.

Inngått vannrense-kontrakt med slakteri 

M Vest Water forteller at de har signert to kontrakter for levering av utstyr for vannbehandling til Downstream Marine AS (DSM) i Norge. Den ene kontrakten skal leveres til et lakseslakteri.

Publisert

Leveransene er planlagt å bli fullført innen utgangen av Q2 - 2024 og har en total kontraktsverdi på omtrent 6 millioner norske kroner, forteller M Vest Water i en børsmelding.

Kontrakten til lakseslakteriet er den den andre utstyrsleveransen MVW gjør til laksenæringen i samarbeid med DSM.

Den andre kontrakten skal leveres til et slakteri for pelagisk fisk i Norge. 

- Dette er et nytt og viktig segment for MVW og er avledet fra lansering av totalløsning for behandling av blodvann og slam fra lakseslakterier.

- Disse to kontraktene styrker samarbeidet vårt med DSM og etablerer MVW som en leverandør av prosessutstyr for vann- og slambehandling innen akvakulturindustrien. I tillegg markerer dette en proaktiv respons fra industrien for å overholde de nylig innførte utslippsreglene som trådte i kraft 4. desember 2023, sier MVW's administrerende direktør Stein E. Giljarhus i børsmeldingen.

Om M Vest Water AS: 

M Vest Water er et miljøteknologiselskap som har utviklet produkter og løsninger for vannbehandlingsindustrien, både innen industriell sektor og kommunale markeder. Produktene oppgis til å være ikke-giftige, nedbrytbare og ikke-skadelig for miljøet.