Marinbiolog Ole Aarbakke blir ny daglig leder i Norwegian Seaweed Association
Marinbiolog Ole Aarbakke blir ny daglig leder i Norwegian Seaweed Association

Han blir daglig leder i Norwegian Seaweed Association

Marinbiologen skal lede Norway Seaweed Association og Norwegian Seaweed Cluster fra mars 2024.

Publisert

Norwegian Seaweed Association (NSA) kunngjør i en pressemelding torsdag at Ole Aarbakke er ansatt som daglig leder i NSA og leder for klyngen Norwegian Seaweed Cluster. Han erstatter Heidi Meland, som går av med pensjon. Ole Aarbakke vil tiltre stillingen 1. mars 2024.

Aarbakke har en solid akademisk bakgrunn med doktorgrad i marinbiologi og erfaring som daglig leder i Nordnorsk Stamfisk AS samt produktsjef i AquaGen AS. Han er opprinnelig fra Tromsø og bor i Steigen i Nordland.

Ole Aarbakke sier han har en sterk vilje til å bidra til utviklingen av makroalgenæringen, med ambisjon om å bli Norges neste havbrukssuksess. Han understreker betydningen av samarbeid og kommunikasjon mellom bedrifter og forskningsmiljøer for å realisere dette målet. Aarbakke sier han er lidenskapelig opptatt av et sunt havmiljø og ser det store potensialet i Norges naturgitte forhold for dyrking av ulike arter makroalger.

- Å få være med på pionertiden for den norske makroalgenæringa er virkelig inspirerende, og tanken på å være med og utvikle ny bærekraftig kystindustri for levende lokalsamfunn er kjempemotiverende, sier Aarbakke.

Som marinbiolog er Ole Aarbakke svært opptatt av et godt havmiljø.

- Jeg elsker en fin tareskog, og ser frem til å bidra med min erfaring fra forskning og utvikling, genetikk og avl og mitt engasjement for økologi og formidling. Utvidelsen av fiskeeksportloven til å omfatte makroalger, som stortinget vedtok i mai i år, er et stort steg i riktig retning og potensialet for næringen er enormt, sier han avslutningsvis.