Illustrasjonsfoto: Marine Harvest.

- Vil gjøre jobben på merdkanten så enkel at man slipper å tenke

God planlegging, å møte de ansatte med et smil, gi bort ansvar, er noe av oppskriften som gir en god lakseproduksjon, ifølge Odd Gunnar Sørøy som er driftsleder i Marine Harvest.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Sørøy planlegger alt som skjer i produksjonen på lokalitetene Bremnessvaet og Brettingen.

Under Produktivitetskonferansen i Kristiansund delte han noen av sine tanker rundt hva han jobber med i planleggingen, og hva som er viktig for de ansatte. Og det var nettopp de ansatte og HMS sto først på punktlisten av områder som planlegges.

- Forberedelse og gjennomføring av egne planer er absolutt viktig.

- Først og fremst gjelder planleggingen å sikre HMS. De ansatte er de viktigste vi har og da må vi ta vare på de, slo han fast.

Skal det gjennomføres operasjoner på anlegget går det mye tid til å analysere personell tilgjengelig internt, eksternt personell, utstyr som trengs, båter etc før operasjonene gjennomføres.

- Målet med disse analysene er at de ansatte skal kunne gjøre jobben uten å tenke over det en gang. Så enkelt skal det være.

Sørøy mener også det er bra å planlegge slik at man unngår at nattskift må gjøre store jobber. Drifstlederen er også klar på at å gi folk ansvar og muligheten til å ta avgjørelser selv er viktig.

- Men det er ikke alltid lett å ta avgjørelsene, eller vite hvem som skal ta de under en operasjon.

Han viste til at man under en avlusings-operasjon gjerne hadde flere operasjoner i én, som sortering av fisk, selve avlusingen med mer. Å være tilgjengelig og ”på” selv om man ikke er på jobb mener han derfor er bra.

- Ringer de fra nattskiftet klokka to så tar man opp telefonen, og man er ikke sur. Man må være glad og imøtekommende, så er de ansatte det også. Det er viktig å ha respekt for jobben som gjøres på merdkanten.

Etter gjennomførte operasjoner har de også evalueringsmøte, hvor det diskuteres hvordan det gikk, om noe kan gjøres annerledes neste gang.

- Det er alltid rom for å bli bedre i det vi gjør og målet er å bli litt bedre hver gang.

Odd Gunnar Sørøy fra Marine Harvest under Produktivitetskonferansen 2017.

- Kontroll på hver pellet

Lokalitetene han jobber på, Bremnessvaet og Brettingen, er også eksponerte, uten at dette gir noen ulempe for produksjonen.

- Det er ingen skjerming der, men det er ikke noe problem. Man får ingen andre sjanser i det man gjør, og det gjelder da å gjøre jobben skikkelig.

For å gjøre en skikkelig jobb foreligger det også en plan for fôringstrategi. Det er nummer to på listen til Sørøy. Han forteller at de har mål om tre prosent utfôring hver dag.

- Vi skal alltid ha en mann som fôrer på hver flåte for å ha overblikket. Vi bruker kamerafôring og skal ha kontroll på hver pellet.

Også rett fôringsutstyr, fôrkvalitet, svinn og undervannsfôring ti meter under havoverflaten, er viktige ting å tenke på.

- Jeg skal sørge for at man har de rette betingelsene for at jobben blir best mulig. Vi prøver hele tiden å jobbe med planer som gir best mulig tilvekst tidlig. Prøver å unngå dødelighet ved store operasjoner. Og at fisken står i fokus.

Lusebekjempelse og kontroll

Når det gjelder lusebekjempelse har de en egen rensefisk-plan og rensefisk-skjul i alle merder.

- Vi har veldig fokus på at vi har nok rensefisk. Rene skjul, rene nøter og at rensefisken blir matet daglig.

De har også en egen plan for rengjøring av skjul. Skjulene er fargekodet og så de tørker en farge per uke.

- Da har man god kontroll på at fisken får skjulet den trenger, sier han.

De bruker også luseskjørt på alle merdene, og innblikk i hvor effektive tiltakene de bruker er mot lusen er viktig for kontroll.

- Vi teller 20 fisk i hver merd, hver uke og sjekker lakselusen. Dette er viktig arbeid. Vi tar også snittvekting på alle merder i sjø innen tre måneder. Da tar man i snitt 6-7 merder i måneden.

På lokalitetene har de også biomassekontroll ved at de tar prøver av 100 individ per not, samt veiing ved lusetelling.