Det ubemannede fartøyet «Mariner» har allerede tatt ruten i bruk.

Fikk godkjent ubemannet fraktrute til havs

Maritime Robotics har fått godkjennelse til å sette opp det de mener er verdens første fraktrute for ubemannede fraktebåter. Bedriftens eget ubemannede fartøy, «Mariner» har allerede tatt ruten i bruk.

Publisert Sist oppdatert

Maritime Robotics annonserer at de har fått godkjennelse av både Kystverket og Sjøfartsdirektoratet til å starte opp en ubemannet fraktrute mellom Vanvikan og Trondheim. Maritime Robotics har hovedkvarteret på Brattørkaia i Trondheim og produksjonslokaler i Vanvikan på Fosenhalvøya.

Nå har de fått tillatelse fra myndighetene til å gjennomføre ubemannede seilaser mellom hovedkvarteret og produksjonslokalet for transport av varer og utstyr.

Det ubemannede fartøyet «Mariner» på seiling.

- Dette er et veldig viktig steg for å kunne utvikle mer miljøvennlige og bærekraftige transportløsninger ved å ta i bruk vannveien vår, sier Eirik Hovstein, COO i Maritime Robotics.

- I tillegg er dette også en betydelig milepæl i prosessen rundt etableringen av lover og reglersom muliggjør sjøsatte droner til å ta del i den ordinære trafikken til havs.

Norge er et foregangsland når det gjelder utvikling av autonome farkoster til havs, og det er for øyeblikket flere prosjekter under oppseiling. Dette blir nå plukket opp av myndighetene som følger opp disse prosjektene og muliggjør at teknologien kan bidra med ny verdiskapning i eksisterende prosesser.

- Det er essensielt at lov- og regelverk oppdateres i takt med teknologiutviklingen for å kunne nyttiggjøre seg de nye mulighetene denne utviklingen tilbyr. Ubemannede fartøy er med på å bidra til kost-effektive operasjoner med redusert risikovurdering og lavere CO2-utslipp enn eksisterende bemannede alternativer, forteller Hovstein.

Prosjektet har fått støtte fra ZAWAS (Zero Emission Autonomous Water Shuttles), en innovasjonsklynge i samarbeid med Innovasjon Norge og norsk industri.