Lokaliteten Batalden der Marø Havbruk og E. Karstensen Fiskeoppdrett driver samdrift. Foto: E. Karstensen Fiskeoppdrett.

Investerer i laser for å bli kvitt lusen

Marø Havbruk AS fortsetter å vokse og presenterer solide tall, selskapet har også tatt i bruk ny teknologi mot rømming.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Selskapet driver oppdrett av edelfisk, og har sin aktivitet ved Svanøy i Flora kommune. De har to konsesjoner fordelt på flere lokaliteter, hvorav tre av disse er i samdrift med E. Karstensen Fiskeoppdrett.

2018 har vært et godt år for Marø Havbruk, der de omsatte for nesten 116 millioner mot 88 millioner i 2017. Dette utgjør 28 millioner mer enn i 2017. Selskapet endte også med et positiv og forbedret driftresultat på 39,3 millioner, altså 10 millioner mer enn i 2017, og solid driftsmargin på 34 % i 2018 mot 33 % i 2017.

Gode resultater og økt omsetning skyldes ifølge selskapet økt slaktevolum og betydelig høyere markedspriser i de periodene selskapet omsatte fisk.

Nøkkeltall for 2017 og 2018.

Sykdomfritt år

Selskapet forteller at de har et forebyggende fokus på fiskehelse, og investerer mye ressurser for å bli kvitt lus.

- Som tiltak for å bekjempe lakselus har vi investert i laserteknologi i egen regi, og sammen med andre oppdrettsbedrifter i utstyr for behandling med lunken vann. I tillegg ble det brukt rensefisk. Vi deltok også i et prosjekt der vår laks nå er sporbar i tilfelle rømming, skriver de.

På proff.no skriver de at nevnte tiltak letter håndtering av fisk både til det beste for fisken og oppdrettere selv.

- Vårt overordnet mål er å produsere bærekraftig sunn mat, og samtidig sikre god fiskevelferd, opplyser de på proff.no. 

Det har ikke vært noe sykdom på fisk i året som gikk.

Erstatter dieselaggregat

I årsberetningen skriver styret at de anser det som viktig å forvalte miljøansvaret på en tilstrekkelig måte. 

- En tilstreber videre gjennom gode arbeidsprosedyrer og bruk av moderne utstyr at det ikke skal oppstå situasjoner som medfører miljøskade, skriver de. 

Dermed som et miljøtiltak har selskapet foretatt utskifting av dieselaggregat til batteribasert strømforsyning på lokaliteter der landstrøm ikke er et alternativ. 

Selskapet har 4 ansatte per dags dato og er eid 100% av Marø Havbruk Eiendom AS.