Røkter Sindre Nordskag utfører lusetelling ved lokalitet Espnestaren for Måsøval Fiskeoppdrett. Foto: Måsøval.
Røkter Sindre Nordskag utfører lusetelling ved lokalitet Espnestaren for Måsøval Fiskeoppdrett. Foto: Måsøval.

Blandede resultater for Måsøval

Fjoråret ble et begivenhetsrikt år med blandede resultater for Måsøval, som hadde seks millioner i minus i driftsresultat.

Publisert

Måsøval konsernet fikk et resultat før skatt i 2016 på 73 millioner kroner. Selskapet skriver i en pressemelding at dette ikke er tilfredsstillende, og skyldes i hovedsak to ulike forhold.

- Produksjonskostnad for fisk som ble slaktet og solgt ble for høy. Hovedårsak til høy produksjonskostnad var utfordringer knyttet til lus generelt og spesielt hendelsen i fjor høst knyttet til generasjon Vår 15 ved vår lokalitet Fjølværet, opplyser konsernet.

Måsøvals Luma er selskapets siste investering i kampen mot lusa, utstyrt med tre linjer flatsetsund spylere for skånsom fjerning av lakselus. Foto: Måsøval Fiskeoppdrett.
Måsøvals Luma er selskapets siste investering i kampen mot lusa, utstyrt med tre linjer flatsetsund spylere for skånsom fjerning av lakselus. Foto: Måsøval Fiskeoppdrett.

Selskapet hadde i 2016 minus seks millioner i driftsresultat, sett mot 665 000 kroner i 2015.

- Høyere kostnader

Slaktevolumet ble på cirka 6 800 tonn ned fra ca 12 400 tonn i 2015.

- Det ble høye kostnader og færre kg å fordele kostnadene på. Selskapet tapte 34 millioner kroner på finansielle kontrakter knyttet til sikring av laksepris i 2016. Dette reduserte salgsprisen med 5,- pr kg, opplyser Måsøval.

Konsernets balanse har ved utgangen av 2016 økt til 1 098 millioner kroner opp med 300 millioner fra foregående år. En hovedårsak til økningen er at konsernets nye islandske datterselskap er konsolidert inn i balansen.

Måsøval kjøpte i juni 2016 majoritet i Laxar Fiskeldi ehf. Laxar har produksjonstillatelser på 6 000 tonn og den første laksen er satt i sjøen nå i juni 2017.

- Strategisk steg

Forventet slaktestart er Q4 2018. Dette er et stort strategisk steg for Måsøval som i 44 år har drevet produksjon i Midt Norge.

Asle Rønning, daglig leder i Måsøval Fiskeoppdrett. Foto: Privat.
Asle Rønning, daglig leder i Måsøval Fiskeoppdrett. Foto: Privat.

- Vi tror på Island som fremtidig oppdrettsnasjon og ser på dette som enestående mulighet til vekst og utvikling. Det er risiko og utfordringer knyttet til en slik investering. Vi er forberedt på å gjøre en jobb over flere år og med betydelig investeringer og engasjement for å få til en konkurransedyktig produksjon av laks på Island.

Selskapet kjøpte i 2016 ut aksjer fra en TRS ordning. Dette har økt finansielle anleggsmidler med MNOK 140 i balansen.

Måsøval konsern eier ved årsskiftet cirka 5,4 millioner (12,3% av NRS) aksjer i NRS som har hatt en verdiøkning på hele 160% i 2016.

Espnestaren lokalitetsbilde, med arbeidsbåt Anne Kristin. Foto: Måsøval Fiskeoppdrett.
Espnestaren lokalitetsbilde, med arbeidsbåt Anne Kristin. Foto: Måsøval Fiskeoppdrett.

- Vi er tilfreds med verdiutviklingen på NRS posten og det har styrket oss finansielt gjennom 2016. 2017 har startet bedre enn 2016 og kostnadsnivå er på vei ned, men fortsatt er det en god del å gå på. Vi har holdt bra kontroll med lus gjennom første del av 2017 og har så langt få observasjoner som utfordrer kravene, melder de.

Investert i forebyggende tiltak mot lus

Konsernet har gjennom 2015, 2016 og 2017 investert i kapasiteter for å forebygge og håndtere lus med produksjon av rognkjeks (2015), Thermolicer (2016), Flatsetsundspylere (2017) og nytt servicefartøy (2017).

- Situasjonen for Måsøval på drift ved inngangen til en ny sensommer og høst er spent og det er utfordrende å håndtere lus i denne perioden uten effektive medikamenter. De aller fleste behandlingsalternativer innebærer håndtering av fisk på en eller annen måte og det kan være utfordrende for fiskevelferd. Alle kolleger i Måsøval har gjort en god jobb gjennom våren og vi er skjerpet for utfordringene som venter i høst, melder selskapet.