Det vil gå tid før en eventuell visningstillatelse kan tas i bruk, melder selskapet.

Tar klage til følge: Måsøval kan få visningstillatelse

Publisert Sist oppdatert

Måsøval Lisens AS, et heleid datterselskap av Måsøval AS, klagde den 2. mars 2020 til Nærings- og fiskeridepartementet over Fiskeridirektoratets avslag 11.februar 2020 på søknad om visningstillatelse. 

I en børsmelding fra Måsøval fredag, forteller selskapet at departementet i dag har meddelt dem at klagen skal tas til følge og at det kan gis tilsagn om en visningstillatelse på 780 tonn MTB for en periode på 10 år.

Fiskeridirektoratet skal supplere departementets vedtak ved å formulere hensiktsmessige vilkår i lys av departementets vurderinger og konklusjon.

- Det vil dermed gå tid før en visningstillatelse eventuelt kan tas i bruk, og der vil være usikkerhet knyttet til om den kan tas i bruk avhengig av de endelige vilkår fra Fiskeridirektoratet og andre sektormyndigheter, og om de lar seg oppfylle av Måsøval Lisens AS, skriver selskapet.