Statssekretær Roy Angelvik. Foto: Pål Mugaas Jensen.
Statssekretær Roy Angelvik. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Kan bli endringer i regelverket for varmtvannsavlusning

Statssekretær Roy Angelvik avviser ikke at dagens varmtvannsavlusning kan være ulovlig, men uttrykker at dersom departementet får et råd om å endre regelverket, vil de se på det.

Publisert

I en sak på Kyst.no hentet fra Norsk veterinærtidsskrift nr. 3 2018, har veterinærene Trygve T Poppe fra Pharmaq Analytiq, Alf S Dalum fra Pharmaq Analytiq, Eline Røislien fra Åkerblå Nord, Janicke Nordgreen fra Veterinærhøgskolen NMBU, samt Kari Olli Helgesen fra Veterinærinstituttet, gjennomført en sammenstilling av kunnskap som finnes når det gjelder skader i forbindelse med og etter termisk avlusning (varmtvannsavlusning) hos fisk.

Der kommer det frem at de mener dokumentasjonen som foreligger innen fiskeveldferd, ikke er tilstrekkelig for å dokumentere velferd innen termisk lusebehandling.Grunnet funn av store skader hos fisken påpekes det også at behandlingmetoden kan være i strid med loven.

I ettertid av dette har Mattilsynet uttalt til Kyst.no at funnene gir ny grunn til å vurdere om varmtvannsavlusning er forsvarlig.

Statssekretær Roy Angelvik fra Nærings og Fiskeridepartementet, forteller nå til Kyst.no at de fiskevelferdsmessige utfordringene knyttet til en ikke-medikamentell behandling mot lakselus, er de kjent med.

- Dette har Mattilsynet orientert oss om i de rutinemessige møtene vi har med dem om fiskehelse og fiskevelferd.

Optilice er en av varmtvannsbehandlingene som brukes mot lakselus. Foto: Lingalaks.
Optilice er en av varmtvannsbehandlingene som brukes mot lakselus. Foto: Lingalaks.

Vil diskutere dødelighet og svinn

Han forteller at Nærings og Fiskeridepartementet legger til grunn at Mattilsynet tar den kunnskapen som presenteres med seg i sitt arbeid.

- Vi har tillyst et møte med næringens organisasjoner, hvor vi ønsker å diskutere problemet med høy dødelighet og svinn i produksjonen. Noe av årsakene får vi presentert her. Dette vil vi ta opp med næringen, sier statssekretæren videre. 

Kari Olli Helgesen ved Veterinærinstituttet, mener også det kan være lurt å etablere et uavhengig organ, til å analysere dokumentasjonen som ligger til grunn for fiskehelse i ulike metoder som brukes for avlusning av oppdrettsfisk.

Les også: - Interessene til millioner av oppdrettsfisk bør ivaretas bedre

Angelvik sier i en kommentar til dette at departementet ikke kan forholde seg til hva enkeltmedarbeidere, det være seg ved Veterinærinstituttet eller andre institusjoner, måtte mene om saken. 

- Vi konstaterer at Mattilsynet har bedt både Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet om en oppdatering av kunnskapsstatus. Dersom Mattilsynet mener den oppdaterte kunnskapsstatusen tilsier behov for endringer i regelverket, legger vi til grunn at vi får dette forelagt oss på vanlig måte når den tid kommer. Får vi et slikt råd, er vi ikke fremmed for å se på regelverket, om det skulle være nødvendig.

Tause leverandører

Siden saken i Norsk veterinærtidsskrift ble kjent har Kyst.no ved flere anledinger etterspurt kommentarer fra Steinsvik som produserer den ene varmtvannsavluseren Thermolicer. Har har vi fått beskjed at de vil kommentere saken, men de har til nå ikke gjort det.

Heller ikke Optimar som produserer Optilice, som er den andre mekaniske avluseren som bruker varmtvann, vil kommentere saken.

Øvrige mekaniske avlusere som ikke benytter varmtvann er Hydrolicer, FLS avluser og SkaMik.