Foto: Mowi
Foto: Mowi

Får bot på 800.000 kroner

Politimesteren i Troms har utstedt et forelegg til Mowi på 800.000 kroner etter anmeldelse fra Mattilsynet og Fiskeridirektoratet. 

Publisert

Forelegget kommer i kjølvannet av at selskapet ble anmeldt av Mattilsynet og Fiskeridirektoratet i juli i fjor. Hendelsen anmeldelsen bygger på fant sted i forbindelse med tømming av en lokalitet i Dyrøy kommune som følge av fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA).  

Slapp dødfisk i havet 

I forbindelse med sykdommsutbruddet hadde Mattilsynet i april i fjor vedtatt at lokaliteten måtte stenges innen 1. juni 2020. 

En ansatt skal skal ha skåret hull i bunnen på en notpose og sluppet en mindre mengde død fisk ut i havet. Det pekes også på manglende risikovurdering, prosedyrer og opplæring som ga tilstrekkelig veiledning for tømming av merder under nedstenging av anlegg når det var fare for spredning av smittsomme dyresykdommer. 

Politiet har vurdert det slik at Mowi har brutt Matlovens § 28 ved å ikke ha vært tilstrekkelig aktsom, slik at det oppsto fare for utvikling eller spredning av smittsom dyresykdom. 

Videre mener politiet at kravene til å etablere og gjennomføre systematiske kontrolltiltak i akvakulturlovens § 23 og IK-akvakultur § 5 er brutt. 

Mowi har, ifølge meldingen, vedtatt forelegget.