Triploid oppdrettsfisk. Illustrasjonsfoto: Aquagen.
Triploid oppdrettsfisk. Illustrasjonsfoto: Aquagen.

Mattilsynet varsler om mulige tvangsmulkter for triploid-oppdrettere

Mattilsynet mener deler av internkontrollprosedyrene til Norway Royal Salmons (NRS), Nord Senja Laks og Wilsgård Fiskeoppdrett/Nor Seafood ikke oppfyller prosedyrene for fiskevelferden for triploid lakseproduksjon.

Publisert

Selskapene får  derfor frist til 15. mars for å få tiltak på plass, ellers vil det påløpe løpende dagmulkt på 800 000 kroner for selskapene samlet, ifølge Mattilsynet.

De viser til at oppdretterne har fått dispensasjon for produksjon av triploid lakk,  på vilkår om en enhetlig internkontroll-prosedyre.

– Vi vurderer dagens internkontrollprosedyrer som ikke gode nok. Det mangler blant annet en grense for maksimal dødelighet og rutine for å avslutte produksjonen humant med utslakting straks grensen nås, sier Arnt Inge Berget, avdelingssjef for Mattilsynet avdeling Salten i meldingen.

Mattilsynet mener oppdretterne må utarbeide en helhetlig internkontrollprosedyre som er forankret i det enkelte selskaps drift og system. Det er nødvendig for at produksjonen av triploid laks skal være velferdsmessig forsvarlig.