PD-syk laks i merd. Foto: Linn Therese S Hosteland.

Fikk gjennomslag for PD-klage

Mattilsynet vedtok i forrige uke at Bindalslaks må fjerne den PD-syke fisken på lokaliteten på Lismåsøy i Nordland. Selskapet påklaget vedtaket da de ikke fikk slaktet fisken på eget slakteri, og dette får de nå lov til.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

For noen uker siden ble Mattilsynet varslet om PD-mistanke på to lokaliteter (Lismåsøy og Tosen) tilhørende Sinkaberg Hansen-konsernet i Nordland, da oppdrettere fant viruset under rutineundersøkelser.

Les også: Påvist PD i Nordland

Mattilsynet vedtok i ettertid utslakt/fjerning av fisk på den ene av lokalitetene Lismåsøy, og i klagen fra oppdretter kommer det frem at de ønsker å slakte fisken på deres slakteri på Marøya. Mattilsynet har i vedtaket sitt avvist at slakteriet kan brukes og oppfordret selskapet å vurdere to andre alternativer. Plassering av fisk på Kråkøya, eller slakt av fisk på InnovaMar på Frøya, uten at de ønsket det.

- Den lange transportruten fra Lismåsøy i Brønnøy kommune i Nordland til aktuelle slakterier i endemisk sone i Sør-Trøndelag innebærer at samme brønnbåt må gå flere turer for Nordland til Sør-Trøndelag, dvs. inn og ut av endemisk sone. Vi har vanskelig å forstå at dette totalt sett kan være hensiktsmessig i stedet for at vi benytter kortere transportrute til vårt slakteri i Nord-Trøndelag, skriver selskapet.

- Så lenge vi bruker lukkede ventiler i brønnbåten og oppfyller de krav som stilles til sanitetsslakting på slakteriet. Oppfyller vi dette vil det være minimal sannsynlighet for smitte fra slakteriet, skriver selskapet.

De mener vedtaket synes å forutsette at slakteriet på Marøya, som de påpeker flere ganger har vært godkjent for sanitetsslakt, likevel ikke gir sikkerhet mot smittespredning.

- Dette kan vi ikke akseptere. Slik vedtaket er formulert er det en stor risiko for at vi vil måtte permittere ansatte ved vårt slakteri. Dersom vedtaket opprettholdes og praksisen videreføres vil det kunne få dramatiske konsekvenser for drift av slakteriene i Nord-Trøndelag. Vedtaket har dermed stor betydning for regionen Ytre Namdal, skriver selskapet.

- PD skal bekjempes

Etter ny vurdering av Mattilsynet får de nå slakte ved Marøya.

Arnt Inge Berget fra Mattilsynet bekrefter til kyst.no at selskapet har fått medhold i klagen, men understreker samtidig at strategien for PD i området er bekjempelse av sykdommen.

- Utgangspunktet for vår første vurdering er at man skal bekjempe PD i Nordland, slår han fast.

Også lokalitet Tosen tilhørende Sinkaberg Hansen fikk påvist sykdommen rundt samme tid som Bindalslaks og ifølge Berget arbeides det også med denne saken nå.

- Den andre saken behandles parallelt med denne og vi sendte ut varsel om vedtak på denne i går kveld, sier han.

PD-forskriften er nå under revidering, men å få på plass nytt regelverk ligger frem i tid da saken først skal på høring. Sinkaberg Hansen har i forbindelse med saken også uttalt at de vil ha ny PD-forvaltning tilpasset virkeligheten.