Solveig Nygaard fra Fomas. Foto: Magnus Petersen.
Solveig Nygaard fra Fomas. Foto: Magnus Petersen.

Kritiserer Mattilsynets kompetanse på legemiddelbruk i havbruk

Veterinær Solveig Nygaard fra Fomas mener Mattilsynets tilsynskampanje er kunnskapsløs og ikke bidrar til endring. - Legemiddelkampanjen har dessverre feil fokus til feil tid.

Publisert

På oppdrag fra fiskeriministeren gjennomfører Mattilsynet for tiden en tilsynskampanje rettet mot oppdrettsnæringens bruk av legemidler. Målet er å sikre forsvarlig bruk av legemidler og å gjøre aktørene bevisst på sitt ansvar.

Nygaard skriver i et åpent brev til Mattilsynet at legemiddelkampanjen frontes av en jurist som ikke kjenner praktisk produksjon av laksefisk og av en veterinær som har arbeidet i administrasjonen de siste tiårene.

- Mattilsynets direktør svarer meg at han har satt sine beste folk på saken. Varslene om vedtak som hittil er gitt til fiskehelsepersonell, er vanskelige å forstå på et faglig grunnlag og synes ikke å være vitenskapelig begrunnet. Mattilsynet stiller selv krav om at fiskehelsepersonell skal begrunne sine tiltak vitenskapelig, skriver hun.

- Som veterinær med reseptrett er jeg åpen for faglig kritikk og faglig veiledning. Jeg stiller imidlertid et stort spørsmål ved fagkompetansen til lederne av Legemiddelkampanjen.

- Èn risikofaktor

Hun viser til at Mattilsynet høsten 2016 kom med en veileder om legemiddelbruk for fiskehelsepersonell, som hun mener inneholder flere generelle punkter som er gjenstand for tolkning.

Veterinæren mener også at Mattilsynets vedtak på valg og dosering av lusemidler ikke er gjennomtenkt, men begrunnes med èn risikofaktor og ikke en samlet risikovurdering. Og understreker samtidig at valg av både legemiddel og dosering er en gjennomarbeidet prosess fra fiske helsepersonellets side, samt at ingen løsninger er den beste for alle forholdene som skal vurderes.

- Kampanjen gjennomføres etter at næringen selv har halvert bruken av bademidler mot lakselus fra 2015 til 2016. Kampanjen gjennomføres ved å føre tilsyn og fatte vedtak på en måte som dessverre er uforutsigbar, historieløs og ikke øker sikkerheten ved bruken av legemidlene.

Ønsker mer kompetanse

Det som muligens kan oppnås med kampanjen påpekes å være en bedre skriftlig dokumentasjon på bruk av legemidler til fisk.

- Sikkerheten ved legemiddelbruken vil ikke øke, for vurderingene utføres også i dag uten at de dokumenteres i detalj.

Nygaard mener kampanjen også bidrar til vedtak som ganske sikkert blir påklaget, og som utløser ekstra ressursbruk både for Mattilsynet og for fiskehelsepersonell.

- Vi trenger et fokusert, forutsigbart Mattilsyn med kompetanse både på fiskehelse og jus. Legemiddelkampanjen har dessverre feil fokus til feil tid.

Kyst.no har henvendt seg for kommentar fra Mattilsynet på saken.