Aud Skrudland. Foto: Pål Mugaas Jensen.
Aud Skrudland. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Ber oppdretterne skjerpe seg

Mattilsynet har avslått enda flere søknader om kapasitetsvekst. Nå oppfordres næringen til å lese utlysningene grundigere før de søker.

Publisert

Innen tilbudet om inntil 6 % vekst i trafikklyssystemet, har alle områder lov til å søke om dette så lenge de oppfyller kriterier for vekst på lokaliteten, selv om de ligger i rødt eller gult område. Her fikk man inn søknader fra 43 lokaliteter før fristen gikk ut. Les mer om dette her.

Nå er 38 av 43 søknader behandlet hos Mattilsynet. 17 av de 38 har fått vedtak om at kritieriene for vekst er oppfylt, mens 21 har fått avslag.

Aud Skudland som er spesialinspektør i Mattilsynet kommenterer saksbehandlingen på Twitter.

«Mange avslag. Viktig å lese utlysning før en søker for å unngå unødvendig bruk av ressurser hos myndigheter.», skriver Skudland. 

Oppdrettere i både røde og gule områder har fått vurdert at de oppfyller kravene.

Se listen over lokaliteten vurdert av Mattilsynet, og hvem som har fått tilsagn her.

Fylkeskommunen gjennomfører endelig vedtak

Mattilsynet behandler alle søknader om 6 % vekst etter at fylkeskommunen har vurdert at søknadene oppfyller dokumentasjonskravene.

Mattilsynets oppgave er å vurdere om kriteriene for å oppnå kapasitetsøkning etter § 12 i forskrift om kapasitetsøkning er oppfylt. Kort sagt knytter dette seg til lakselussituasjonen i oppdrettsanlegget. Det er klagerett på Mattilsynets vedtak og klagefrist løper fra vedtakstidspunktet.

Når Mattilsynet er ferdig med sine vurderinger gjenstår videre behandling i Fiskeridirektoratet og fylkeskommunene før fylkeskommunene fatter endelig vedtak i sakene.

Dersom kriteriene for kapasitetsøkning er oppfylt, må det gjøres en beregning av størrelse på tilbud om kapasitetsøkning mv. Dersom kriteriene for kapasitetsøkning ikke er oppfylt, skal fylkeskommunen avslå søknaden. De fullstendige vedtakene i saken fattes og blir offentliggjort av fylkeskommunene.