Også lokaliteter på Vestlandet har søkt om vekst. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Også lokaliteter på Vestlandet har søkt om vekst. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Mattilsynet vurderer vekst på lokaliteter i alle områder

Mattilsynet har vurdert om 31 lokaliteter oppfyller krav for 6 % økt produksjonskapasitet. Nær halvparten oppfyller kriteriene.

Publisert

Når det gjelder tilbudet om inntil 6 % vekst, har alle områder lov til å søke om dette så lenge de oppfyller kriterier for vekst på lokaliteten, selv om de ligger i rødt eller gult område. Her fikk man inn søknader fra 43 lokaliteter før fristen gikk ut. Les mer om dette her.

De behandler så alle søknader om 6 % vekst etter at fylkeskommunen har vurdert at søknadene oppfyller dokumentasjonskravene.

- Mattilsynets oppgave er å vurdere om kriteriene for å oppnå kapasitetsøkning etter § 12 i forskrift om kapasitetsøkning er oppfylt. Kort sagt knytter dette seg til lakselussituasjonen i oppdrettsanlegget, skriver de.

Når Mattilsynet er ferdig med sine vurderinger gjenstår videre behandling i Fiskeridirektoratet og fylkeskommunene før fylkeskommunene fatter endelig vedtak i sakene. Dersom kriteriene for kapasitetsøkning da er oppfylt, må det gjøres en beregning av størrelse på tilbud om kapasitetsøkning også videre.

Status etter at søknader på 31 lokaliteter er behandlet er at 14 av disse oppfyller kravene for vekst. Tre av disse ligger i gule og røde områder. Dette er Alsaker Fjordbruk sin lokalitet Vintraviki (prod.område 2), Tombre Fiskeanlegg og Fjord Drift sine lokaliteter Moldøyosen (prod.område 4). Se tabell av alle under.

Dersom kriteriene for kapasitetsøkning ikke er oppfylt, skal fylkeskommunen avslå søknaden, men det er klagerett på Mattilsynets vedtak og klagefrist løper fra vedtakstidspunktet.

Oppdatert tabell for Mattilsynets behandlinger av søknadene skjer fortløpende på deres sider. Vedtakeneskal også bli lagt ut i fulltekst noen dager etter kunngjøring av utfallet.

 

 

 

 

Produksjonsområde

Søker

Lokalitet

Utfall

Produksjonsområde 1

Marine Harvest Norway AS

11857: Buksevika

Kriterier oppfylt

Produksjonsområde 1

Marine Harvest Norway AS

10582: Tarmvikodden

Kriterier oppfylt

Produksjonsområde 2

Alsaker Fjordbruk

11925: Vintraviki

Kriterier oppfylt

Produksjonsområde 3

Nordsjø Fjordbruk AS (Alsaker)

11435: Bryggelandsholmane

Avslag

Produksjonsområde 3

Sunnhordland Fjordbruk AS (Alsaker)

11435: Bryggelandsholmane

Avslag

Produksjonsområde 3

Fjelberg Fjordbruk AS (Alsaker)

11435: Bryggelandsholmane

Avslag

Produksjonsområde 3

Tysnes Fjordbruk AS (Alsaker)

11435: Bryggelandsholmane

Avslag

Produksjonsområde 3

Tombre Fiskeanlegg AS

13020: Nygård

Avslag

Produksjonsområde 3

Quatro Laks AS

13020: Nygård

Avslag

Produksjonsområde 3

Tombre Fiskeanlegg AS

13057: Teigland

Avslag

Produksjonsområde 3

Quatro Laks AS

13057: Teigland

Avslag

Produksjonsområde 4

Fjord Drift AS

11772: Moldøyosen

Kriterier oppfylt

Produksjonsområde 4

Tombre Fiskeanlegg AS

11772: Moldøyosen

Kriterier oppfylt

Produksjonsområde 4

Fjord Drift AS

11771: Grisholmsundet

Avslag

Produksjonsområde 4

Tombre Fiskeanlegg AS

11771: Grisholmsundet

Avslag

Produksjonsområde 4

Fjord Drift AS

13876: Litletveitholane

Avslag

Produksjonsområde 4

Tombre Fiskeanlegg AS

13876: Litletveitholane

Avslag

Produksjonsområde 4

Nordfjord Laks AS

31577: Haneholmen

Avslag

Produksjonsområde 4

Nordfjord Laks AS

12215: Kleppeneset

Avslag

Produksjonsområde 8

Wenberg Fiskeoppdrett AS

15455: Daumannvik

Kriterier oppfylt

Produksjonsområde 8

Wenberg Fiskeoppdrett AS

11272: Øksengård

Kriterier oppfylt

Produksjonsområde 8

Wenberg Fiskeoppdrett AS

19098: Leivsethammran

Kriterier oppfylt

Produksjonsområde 8

Wenberg Fiskeoppdrett AS

11273: Skysselvika V

Avslag

Produksjonsområde 8

Wenberg Fiskeoppdrett AS

32397: Storvika

Kriterier oppfylt

Produksjonsområde 8

Edelfarm AS

15455: Daumannvik

Kriterier oppfylt

Produksjonsområde 8

Edelfarm AS

11272: Øksengård

Kriterier oppfylt

Produksjonsområde 8

Edelfarm AS

19098: Leivsethammran

Kriterier oppfylt

Produksjonsområde 8

Edelfarm AS

11273: Skysselvika V

Avslag

Produksjonsområde 8

Edelfarm AS

32397: Storvika

Kriterier oppfylt

Produksjonsområde 10

Salaks AS

13597: Salangslia

Avslag

Produksjonsområde 11

Lerøy Aurora AS

30877: Sessøya

Kriterier oppfylt