Illustrasjonsbilde av triploid oppdrettslaks. Foto: FHF.

Opprettholder vedtak om tvangsmulkt for triploid-oppdrettere

Mattilsynet skriver at de fatter vedtak om tvangsmulkt for produsenter av triploid oppdrettsfisk hvis ikke velferdsprosedyrer kommer på plass. - Selskapene har gitt en uttalelse til varsel om vedtak om tvangsmulkt men Mattilsynet mener at tilbakemeldingen ikke gir grunnlag for at vedtak om tvangsmulkt frafalles.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Mattilsynet mener deler av internkontrollprosedyrene til Norway Royal Salmons (NRS), Nord Senja Laks og Wilsgård Fiskeoppdrett/Nor Seafood ikke oppfyller kravene. Prosedyrene skal sikre fiskevelferden ved triploid lakseproduksjon. Selskapene får frist til 22. mars for å få tiltak på plass, ellers vil det påløpe løpende dagmulkt på kr 800 000 for selskapene samlet.

NRS og Nord Senja Laks og Wilsgård Fiskeoppdrett/Nor Seafood har fått dispensasjon for produksjon av triploid laks. Dispensasjonen er gitt på vilkår om en enhetlig internkontrollprosedyre.

 - Vi vurderer dagens internkontrollprosedyrer som ikke gode nok. Det mangler bl.a. en grense for maksimal dødelighet og rutine for å avslutte produksjonen humant med utslakting straks grensen nås, sier Arnt Inge Berget, avdelingssjef for Mattilsynet avdeling Salten i en pressemelding.

Mattilsynet mener oppdretterne må utarbeide en helhetlig internkontrollprosedyre som er forankret i det enkelte selskaps drift og system. Det er nødvendig for at produksjonen av triploid laks skal være velferdsmessig forsvarlig. Vedtaket kan påklages.

Les også: