MDG vil kreve avgiftsfritak for lukkede anlegg om de kommer i vippeposisjon

Nå vil Miljøpartiet De grønne (MDG) at oppdrettere som har lukkede anlegg skal slippe å betale produksjonsavgift til kommunen laksen er produsert i.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Avgiften på 25 øre per kilo eksportert, ubearbeidet laks ble vedtatt av stortinget i juni.

Inntektene fra den nye avgiften skal tilføres Havbruksfondet som i sin tur fordeler pengene ut til kommunene som har oppdrettsanlegg i sjø. . Motivasjonene for avgiften er at de kommunene som tilrettelegger for oppdrett skal få noe tilbake. Det var SV som fremmet forslaget som fikk støtte av alle partiene på Stortinget, unntatt Frp og Høyre.

MDGs talsperson i oppdrettssaker, Stein Malkenes, er også MDGs førstekandidat i Sogn og Fjordane. Han vil at oppdrettere med lukket teknologi skal slippe å betale produksjonsavgiften på 25 øre per kilo. Foto: MDG. 

Nå mener altså MDG at produksjon fra lukkede, utslippsfrie anlegg skal få fritak for den nye avgiften.

Det er Bergens Tidende som melder dette (krever innlogging)

Partiets talsperson i oppdrettssaker, Stein Malkenes, mener ifølge BT at forslaget vil gi miljøgevinst og fremme verdiskaping i hele produksjonslinjen.

Partiet har programfestet påbud om lukkede anlegg fra 2025.

Dette mener Malkenes er realistisk.

Han sier til BT at om MDG havner på vippen, kommer de til å legge dette inn som krav i budsjettforhandlingene.

Senterpartiets fiskeripolitiske talsmann Geir Pollestad, synes forslaget er en dårlig idé og begrunner det med at et slikt avgiftsfritak er ikke avgjørende for å få til det teknologiskiftet som trengs i næringen.

- Lukkede anlegg er også være arealkrevende, og vil være avhengig av tilrettelegging fra kommunenes side, sier Pollestad til avisen.

Også AP er ifølge BT negative til et slikt fritak basert på teknologi.