Mekanisk avlusning innbefatter bl.a. varmtvann, slik som Thermoliceren.
Mekanisk avlusning innbefatter bl.a. varmtvann, slik som Thermoliceren.

Voldsom endring i lusehåndteringen

Antall mekaniske avlusninger for å oppnå kontroll med lakselus har økt betydelig i årets tre første måneder. Det går på bekostning av andre avlusingsmetoder.

Publisert

Kyst.no har via tall fra Lusedata studert utviklingen av ulike behandlingstyper mot lakselus i årets første tre måneder og sammenlignet dem med samme periode i fjor.

Antall ulike typer avlusninger i perioden januar til mars i 2016 og 2017. Datakilde: Lusedata (klikk for større).
Antall ulike typer avlusninger i perioden januar til mars i 2016 og 2017. Datakilde: Lusedata (klikk for større).

I perioden har det vært temmelig nøyaktig like mye voksne hunnlus på fisken (0,17 i snitt), mens det har vært en svak nedgang i totalt tall lus per fisk ( 1,21 i år, mot 1,31 i fjor).

Antall innrapporterte avlusninger har i de første 12 ukene (3 mnd) også vært rimelig lik: 440 i år mot 433.

Men måten man håndtere lusen på er i voldsom endring.

Mekanisk opp

Mekanisk avlusning har økt med over tregangen fra 74 i fjor til 251 i år.

Ettersom totalantallet avlusninger er rimelig lik betyr dette at det har vært en stor nedgangen i de to andre avlusings- formene som er bad og fôrbasert.  Disse er blitt nær halvert.

Antall badbehandlinger har gått ned fra 268 til 145, mens fôrbehandlinger har gått ned fra 91 til 44 (NB! I fôrbehandlinger inngår også de som bruker Slice forebyggende og ikke som direkte behandling).

 På topp i vest

Antall mekaniske avlusninger per lokalitet i de ulike fylkene i perioden januar til mars i 2016 og 2017. Datakilde: Lusedata (klikk for større).
Antall mekaniske avlusninger per lokalitet i de ulike fylkene i perioden januar til mars i 2016 og 2017. Datakilde: Lusedata (klikk for større).

Relativt sett antall behandlinger (delt på antall lokaliteter) er det Sogn og Fjordane som er fylket som hyppigst bruker mekanisk behandling på sine lokaliteter. Her har man i år brukt det 0,94 ganger per lokalitet i gjennomsnitt.

Færrest er det Troms og Finnmark som står for, der det ikke har vært brukt mekanisk behandling mot lus i det hele tatt ifølge Lusedatas statistikk.

I absolutt antall er det i Hordaland fylke  oppdretterne har utført flest meksikanske avlusninger, med 85 innrapporterte per uke 12.

Se mer avlusningsstatistikk i Norsk Fiskeoppdrett nr 4.