Mekanisk avlusing illustrasjonsfoto. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Mekanisk avlusing illustrasjonsfoto. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Mattilsynet: Lite lus i merdene, mer på villfisken

I en pressemelding fra Mattilsynet, skrives det at det stort sett er mindre lakselus i oppdrettsanleggene nå enn i fjor. De største reduksjonen i nivåene sammenlignet med samme periode i fjor ser man Trøndelag og Møre og Romsdal, mens nivåene er noe høyere i Troms. Likevel viser overvåkingen av lakselus på villfisk at det mange steder er mye lus på vill laksefisk.

Publisert

Selv om lusenivået i oppdrettsanleggene er lave, viser Havforskningsinstituttets overvåking at det mange steder fortsatt er mye lus på vill laksefisk.

Månedsvise nivå av kjønnsmodne hunnlus de siste fire år. Årets nivå i rødt. Snittnivået i perioden 2002 til 2016 i sort. © Kyst.no / Datakilde: Lusedata. Klikk for større.
Månedsvise nivå av kjønnsmodne hunnlus de siste fire år. Årets nivå i rødt. Snittnivået i perioden 2002 til 2016 i sort. © Kyst.no / Datakilde: Lusedata. Klikk for større.

Les også: Mye lakselus i vest, lite i nord

- Sammenhengene er kompliserte. En av årsakene kan være at tettheten og mengden med oppdrettslaks i noen områder er så stor at selv lave lusenivå i anleggene skaper et lusepress på vill laksefisk. Vedvarende lave lusenivåer i alle anlegg er derfor viktig for å sikre lite lus både på oppdrettsfisken og vill laksefisk, forklarer Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat ved Mattilsynets hovedkontor

Les også: Svært lave lusetall for årstiden

Mer mekanisk

Årsaken til lavere nivå mener tilsynet kan være mer og bedre forebyggende arbeid, stadig bedre kapasitet av ikke-medikamentelle metoder, og bedre erfaring med hvilke metoder som fungerer best under ulike forhold.

Foreløpig tall  fra tilsynet viser også nesten en dobling de første åtte måneder sammenlignet med samme periode i fjor med 1014 i 2017 mot 586 i 2016, skrive Mattilsynet.

Les også: Enorm mekanisk avlusings-kapasitet langs Norskekysten

- Resistens mot legemidler og stadig bedre kapasiteten av ikke-medikamentelle metoder er årsaken til økningen, sier Wilmann i meldingen.

Fortsatt velferdsproblemer med mekanisk avlusing

Fylkesvis bruk av mekanisk avlusning til og med uke 37 (midten av september) 2016 og 2017. Per uke 37 er tallet 1091 i år mot 664 i fjor. ©Kuyst.no / Datakilde: Lusedata. Klikk for større.
Fylkesvis bruk av mekanisk avlusning til og med uke 37 (midten av september) 2016 og 2017. Per uke 37 er tallet 1091 i år mot 664 i fjor. ©Kuyst.no / Datakilde: Lusedata. Klikk for større.

De skriver at mekaniske avlusingsmetoder har vist seg å gi dårligere velferd for fisken, da de innebærer ulike former for håndtering.

- Vi får også jevnlig meldinger fra oppdretterne om at for mye fisk dør når de bruker ikke-medikamentelle metoder.

Det påpekes at trenging, pumping, spyling og børsting gir alle risiko for skader.

- En del fisk får sår eller dør av stresset som følge av håndteringen. God tid er viktig for å unngå å stresse fisken for mye, skrives det.

Les også: Se fiskens ferd gjennom en mekanisk avluser

- Syk fisk tåler mindre. Hittil i år det det vært mange tilfeller hvor fisk med ulike sykdommer ikke har tålt lusebehandlingen og mange fisk har dødd.  Det er grunn til å spørre om det er den gjentatte håndteringen som stresser fisken og gjør den mer mottakelig for sykdom, sier Wilmann.